“Feminatywy w Akademii. Słowniczek” – wystawa kolaży (6.10-21.12.2022)

Zmiany dokonane w 2021 roku w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otworzyły możliwość wprowadzenia do przestrzeni akademickiej nazw żeńskich. Sytuacja ta pociągnęła za sobą konie­czność stworzenia słowniczka, który stałby się pomocny w praktyce. 
Książka zawiera zbiór feminatywów i ich definicji wybranych w większości ze Słownika nazw żeńskich polszczyzny, przygotowanego w 2015 roku przez zespół wrocławskich lingwistek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Współczesnego Języka Polskiego, czyli Agnieszkę Małochę-Krupę, Katarzynę Hołojdę, Patrycję Krysiak i Martę Śleziak. Dodatkowo w publikacji można znaleźć nowe artykuły hasłowe, zebrane w drodze konsultacji, a także obserwacji tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nazewniczej, która obfituje w liczne innowacje językowe. Poniższy wybór feminatywów nie zawiera wszystkich występujących nazw żeńskich, stanowi jedynie przykładową prezentację, sporządzoną z myślą o uczelniach artystycznych. Żywię nadzieję, że tak powstały słowniczek będzie pomocny dla wszystkich osób, które pragną włączyć się w nurt komunikacji niewykluczającej, ró­wnościowej poprzez stosowanie, a także tworzenie, nowych form żeńskich.

W publikacji znalazły się także specjalnie przygotowane kolaże, które częściowo powstały podczas warsztatów zainicjowanych przez Łukasza Trzcińskiego, a częściowo ‒ nadesłane drogą elektroniczną. W sumie w projekt włączyło się 48 osób, czyniąc go partycypacyjnym.

Iwona Demko

Autorki i autorzy kolaży:

Bogusław Bachorczyk, Anna Baranowa, Agnieszka Biela, Maria Bugajska-Kondrad, Maja Cyroń, Anna Zaroda-Dąbrowska, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Karina Dzieweczyńska, Stefania Dzieweczyńska, Małgorzata Foltyn-Bajgot, Zuzanna Janin, Martyna Jastrzębska, Paulina Jóźwik, Małgorzata Kaczmarska, Szymon Kobylarz, Marianna Krzysztofik, Kamil Kuitkowski, Anna Lach-Serediuk, Ewa Majewska, Agnieszka Małocha, Magdalena Marchewka, Agnieszka Marecka, Katarzyna Mądrzycka-­Adamczyk, Urszula Mikoś, Anna Miśkiewicz, Anna Moderska, Marek Pawlak, Aleksandra Pieńkosz, Ewelina Płonka, Aleka Polis, Bogdan Popardowski, Arkadiusz Półtorak, Magdalena Recka, Dominik Ritszel, Justyna Sień, Karolina Sikorska, Dominik Stanisławski, Łukasz Surowiec, Olga Szkolnicka, Paulina Taranek, Małgorzata Tkacz-Janik, Łukasz Trzciński, Sławomira Walczewska, Monika Walas, Barbara Wojewoda, Maya Woźniak, Jagoda Woźny, Anna Zuzela.

Projekt zrealizowany przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki i Domu Utopii Międzynarodowego Centrum Empatii w Krakowie

KONCEPCJA I OPRACOWANIE 
dra hab. Iwona Demko

TEKSTY
Iwona Demko (s. 5-21, 130-133, 135; hasła z *), Łukasz Trzciński (s. 133-135) 

REDAKCJA NAUKOWA oraz KOREKTA 
dr hab. Agnieszka Małocha – kierowniczka Pracowni Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich, Uniwersytet Wrocławski

KONCEPCJA WYDAWNICZA
Iwona Demko, Łukasz Trzciński

WYDAWCA
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii / Teatr Łaźnia Nowa


Współpraca wydawnicza: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydano w formie performatywnej nakładem Lotnego Domu Wydawniczego, w waginalnej bramie Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie – ul. Basztowa 18, czerwiec 2022


Kurator Lotnego Domu Wydawniczego: Łukasz Trzciński

Kraków 2022

Nakład: 500 szt.


Projekt graficzny, skład, fotoedycja: Iwona Demko

ISBN 978-83-66766-10-5

Szczególne podziękowania dla dr hab. Agnieszki Małochy za pomoc w przygotowaniu słowniczka i konsultacje oraz dla Kariny Dzieweczyńskiej – za korektę.  


Publikacja będzie dostępna w formie elektronicznej do pobrania na stronie krakowskiej ASP.

Fot. Dominik Stanisławski / Dom Utopii

#newsletter
Bądź na bieżąco