Dom Utopii - logo

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii to nowa, hipernowoczesna przestrzeń Teatru Łaźnia Nowa, która powstaje w sercu nowohuckiego osiedla Szkolnego. Od 2021 roku będzie tu realizowana odrębna, pozateatralna linia programowa Łaźni. W Domu Utopii będziemy traktować sztukę i kreatywne energie z czułością, przekonani, że mają one moc podnoszenia jakości codziennego życia.

Gdzie?

Dom Utopii powstaje „za płotem” teatru, niedaleko terenów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Wschód”.  Zajmie on dawne, nieużytkowane skrzydło budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, które opustoszało w wyniku niżu demograficznego. Teatr wziął przestrzeń pod opiekę w 2014 roku i stała się ona miejscem alternatywnych projektów artystycznych Łaźni. W minionych latach powstała tu m.in. instalacja „Szkoła utopii” Marka Chlandy i Marcina Chlandy czy spektakl „Ostatnie zwierzęta” w reżyserii Magdy Szpecht. Od 2019 roku trwa przebudowa i modernizacja budynku.

budynek w trakcie remontu

Co w środku?

W Domu Utopii znajdą się pracownie rzemiosła i technik artystycznych wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, przestrzeń galeryjna, sale spotkań, zaplecze dla artystów rezydentów oraz szereg rozwiązań energooszczędnych wspierających funkcjonowanie budynku. Remontowany obiekt powiększy przestrzeń Teatru Łaźnia Nowa o 2200 m2. Przebudowa podkreśli główne walory dawnego budynku szkolnego, a użyte nowoczesne materiały nawiążą do industrialnej historii miejsca i nieodległego Kombinatu.

budynek w trakcie remontu

Dla kogo?

Dom Utopii będzie przestrzenią otwartą i przyjazną wszystkim odbiorcom, ale – podobnie jak sama Łaźnia Nowa – będzie szczególnie promował sojusz pomiędzy artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki a mieszkańcami Nowej Huty. Nie zabraknie propozycji dla młodzieży i studentów, seniorów, osób zainteresowanych rękodziełem i sztuką, osób poszukujących nowych doświadczeń i impulsów poznawczych. Program Domu Utopii będzie wzmacniał integrację osób z różnych środowisk zawodowych i społecznych, osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Zadbamy o międzynarodowy obieg myśli, zapraszając do współpracy zagranicznych twórców.

ludzie w hallu

O czym?

Myślenie utopijne jest silnym impulsem prorozwojowym, dlatego zamierzamy je w Domu Utopii z troską pielęgnować. W programie czekają projekty rozwijane w dialogu z przestrzenią Nowej Huty, w duchu wspólnoty i empatii, we współpracy pomiędzy mieszkańcami i twórcami – bowiem to oni będą wspólnie pisać historię nowego miejsca. W planach także lokalne debaty, kursy społecznego uniwersytetu, warsztaty twórcze, które pozwolą uczestnikom pogłębić więź między życiem codziennym a sztuką. A do tego wiele propozycji edukacyjnych i kulturalnych wychodzących poza schemat interakcji społecznej, do którego przywykliśmy. Czyli dużo innowacyjnych rozwiązań i twórczych relacji.

warsztaty twórcze

Kiedy?

Otwarcie Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii odbędzie się w 2021 roku.

#newsletter
Bądź na bieżąco