Otwarcie

Zapraszamy na streaming online, na żywo, z konferencji prasowej, która odbędzie się 23 czerwca o godz. 13:00 z okazji otwarcia Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” jest realizowane w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Wkład własny finansowany ze środków Miasta Krakowa.

Budynek przed remontem …

Dom Utopii budynek przed remontem

… i po remoncie

Dom-Utopii-budynek-po-remoncie

#newsletter
Bądź na bieżąco