O nas

Teatr
Łaźnia Nowa - logo

Projekt „Dom Utopii” jest realizowany przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie.

 

Źródło i energia Łaźni Nowej biją w Nowej Hucie. To tutaj, w postindustrialnych halach dawnych warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Bartosz Szydłowski i Małgorzata Szydłowska zmaterializowali swoją wielką ideę i utworzyli teatr, miejsce wspólne dla artystów i mieszkańców dzielnicy. Wyrósł on z wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia Teatralnego Łaźnia, a swój artystyczny dom odnalazł w sercu nowohuckiego osiedla Szkolnego. W sezonie 2019/2020 Łaźnia świętuje 25 lat swojej działalności, w tym ponad 15 lat w Nowej Hucie.

 

Łaźnia czerpie z Nowej Huty to, co jest w niej najlepsze – szczerość i pracowitość, otwartość i zaufanie, mając również w pamięci trudną historię dzielnicy i niełatwą teraźniejszość jej mieszkańców. Realizowane przez Bartosza i Małgorzatę Szydłowskich projekty są projektami społecznymi i partycypacyjnymi. W spektaklach angażowani są amatorzy-nowohucianie, którzy stają na scenie obok zawodowych aktorów. W ten sposób Szydłowscy tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń, sytuację, która często zmusza do wyjścia ze strefy komfortu obie strony spotkania. Przedstawienia Łaźni Nowej – a do tej pory teatr zrealizował ok. 50 spektakli repertuarowych – są często wystawiane za granicą i nagradzane.

Teatr Łaźnia Nowa czerpie z energii Nowej Huty to, co jest w niej najlepsze
– szczerość i pracowitość, otwartość i zaufanie,
mając również w świadomości i w pamięci trudną historię dzielnicy
i równie niełatwą teraźniejszość mieszkańców.

Inicjatywy społecznie odpowiedzialne

Poza spektaklami Małgorzata Szydłowska i Bartosz Szydłowski tworzą w Nowej Hucie odpowiedzialne społecznie inicjatywy, projekty zaangażowane, wydarzenia o dużym potencjale kulturotwórczym. Fenomenem na skalę całego miasta okazał się letni festiwal Bulwar[t] Sztuki. To wyjście Łaźni w plener, w przestrzeń dzielnicy. Wakacyjna strefa kultury i sztuki pulsuje wydarzeniami, zaprasza do tematycznie zaaranżowanej przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Ale równie ważne dla lokalnej społeczności były i są projekty innego formatu, m.in. „Uniwersytet Patrzenia”, „Miłość 60+” czy „Łaźnioaktywni”, a także festiwal teatru dla dzieci i młodzieży Mała Boska Komedia.

Równolegle Teatr Łaźnia Nowa prowadzi działania na skalę międzynarodową – od ponad dekady organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. To jedna z najbardziej cenionych branżowych imprez, która ściąga do Krakowa najlepsze i najbardziej dyskutowane polskie spektakle minionego sezonu.

Najnowszym projektem twórców Teatru Łaźnia Nowa jest Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, które powstaje w sąsiedztwie teatru, a na celu ma integrację pozateatralnych inicjatyw Łaźni.

#newsletter
Bądź na bieżąco