Kongres sensoryczny

Kongres Sensoryczny to rozpisany czasie projekt badawczy, podejmujący wyzwanie przepisania za pomocą narzędzi sztuki dotychczasowych paradygmatów poznawczych, aktualizacji sensorium.  

Świat wymaga dziś szczególnej empatii, zarówno wobec innych ludzi ale również – wobec innych istot, gatunków, z którymi współkształtujemy wspólny ekosystem a dotąd marginalizowanych w dominującej antropocentrycznej narracji i perspektywie. Poprzez serię działań artystycznych, wystaw oraz spotkań dyskutować będziemy scenariusze i polityki współ-odczuwania, zajmowane przez nas pozycje. 


W ramach Kongresu, uczestnicy i uczestniczki – o zróżnicowanym doświadczeniu i perspektywie twórczej, zarówno ukierunkowanej na społeczne użyteczności i perspektywy sztuki zainicjują sytuacje i prototypy relacji społecznych i środowiskowych, które pozwolą nam od nowa i na nowych zasadach wsłuchiwać się w świat i zweryfikować zasady naszego w nim uczestnictwa. 


Działania w ramach Kongresu Sensorycznego inicjuje seria Warsztaty Solidarności Międzygatunkowej.

Kolejną odsłoną projektu jest cykl Sensorium poszerzone.

rys. Agnieszka Piksa

#newsletter
Bądź na bieżąco