„Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej” (13.09-3.10.2021)

Wystawa zorganizowana przez Instytut Włoski oraz Instytut Francuski w Krakowie w kooperatywie z Domem Utopii konfrontuje trzy perspektywy społecznej solidarności. 

Piazza, plac, rynek, miejsce spotkań i komunikacji społecznej, platea cittadina, stanowi centrum życia politycznego i ekonomicznego, to  pulsujące serce życia wspólnotowego i kolektywnej wyobraźni: Piazza del Duomo, del Comune, del Tribunale, della Borsa, del Teatro, del Popolo, degli Affari (Plac Katedralny, Miejski, Sądowy, Giełdy, Teatralny, Ludowy, Plac Interesów). Fotografie najważniejszych miejsc włoskich miast pogrążone w ciszy i naznaczone  pandemiczną pustką, dopełniają towarzyszące im teksty podejmujące zadanie ożywienia tych pozbawionych chwilowo funkcji społecznych przestrzeni. 

Kontrastują z nimi fotografie pochodzącymi z archiwów francuskiego Ministerstwa ds. Europy i Spraw Zagranicznych La Courneuve przedstawiającymi wypełnione po brzegi tłumami nowohuckie ulice zgromadzonymi wokół budującej się Arki Pana.

Z kolei zaproponowanej przez Dom Utopii narracji „Kombinat 2.0” Nowa Huta powołuje tajemniczą spółdzielnię, która powoduje, że dzielnica, zgodnie z pierwotnymi założeniami staje się bytem samowystarczalnym, żywiąc się swoim kapitałem kulturowym…

#newsletter
Bądź na bieżąco