Dom Utopii - logo

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‑2020.

Pełna nazwa projektu:
„Przebudowa i modernizacja budynku
os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum
Artystyczno‑Edukacyjnego Dom Utopii”

plac budowy

Nazwa skrócona:
„Dom Utopii”

 

Dofinansowanie
z Unii Europejskiej:
13 150 134,42 zł

 

Planowany koszt realizacji
zadania: 22 945 050,93 zł

 

Wkład własny finansowany przez Miasto Kraków.

 

Okres realizacji:
20.04.2016 – 31.07.2021

 

Mapa dotacji:
https://mapadotacji.gov.pl/
projekty/747084/

 

Kierownikiem projektu jest Małgorzata Szydłowska, zastępca Dyrektora Teatru Łaźnia Nowa.

Inwestycja ukierunkowana jest na wzmocnienie i poprawę warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa. Głównym celem projektu jest rozbudowa i adaptacja niezabytkowej infrastruktury dawnego budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” i utworzenie w nim Centrum Edukacyjno‑Artystycznego Dom Utopii. Oferta Domu Utopii, który będzie działał w Krakowie‑Nowej Hucie, skupi się na sztuce współczesnej, rozumiejąc ją jako wehikuł relacji międzyludzkich.

 

Celem strategicznym projektu jest rozwój dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej w Krakowie oraz wykorzystanie potencjału miasta na rzecz edukacji kulturowej społeczeństwa, a zarazem zwiększenie jego uczestnictwa w kulturze.

 

Cele pośrednie projektu to: zwiększenie powszechnego uczestnictwa w kulturze, wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej Nowej Huty, Krakowa i Małopolski, rozwój społeczno‑gospodarczy miasta i regionu, wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców, rozwój Krakowa jako istotnego ośrodka sztuki społecznej bazującego na lokalnym potencjale.

 

Oczekiwane rezultaty: poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych.

 

 

W kolejnych fazach realizacji inwestycji przeprowadzane będą prace remontowe i budowlane, zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, niezbędne do uruchomienia działalności kulturalnej i edukacyjnej w nowo powstałej siedzibie. Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Teatr zyska blisko 2200 m2 powierzchni użytkowej, z której korzystać będzie szerokie grono odbiorców.

 

Budynek „Nowe Skrzydło” to część zabudowań Zespołu Szkół Elektrycznych, mieszczących się na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie‑Nowej Hucie. Prace w budynku obejmą przebudowę,
nadbudowę i docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wodno‑kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudowę przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.

Dane techniczne pierwotnego budynku:

Charakterystyka obiektu: budynek 4‑kondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna

 

Długość: 39,4 m
Szerokość: 15,9 m
Wysokość: 13,7 m
Powierzchnia zabudowy: 616,8 m2
Powierzchnia całkowita: 2147,6 m2
Kubatura: 9192,7 m3
Posadowienie: bezpośrednie

plac budowy

Kamienie milowe inwestycji:

1

Przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” na potrzeby Teatru wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wodno‑kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku

2

Przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienie odpowiedniej platformy zewnętrznej umożliwiającej podjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach.

3

Zakup sprzętu i wyposażenia, które jest niezbędne, aby uruchomić ofertę kulturalno‑edukacyjną Domu Utopii.

4

Wdrożenie rozwiązań energooszczędnych.

Teatr Łaźnia Nowa informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez specjalny adres e‑mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci).

#newsletter
Bądź na bieżąco