Świetlica “Amaro Kher”

W ramach Spółdzielni Dobrych Praktyk, we współpracy z Romskim Stowarzyszeniem Oświatowym “Harangos”, w Domu Utopii od kwietnia 2023 roku działa świetlica “Amaro Kher” (rom. Nasz Dom), w której prowadzone są zajęcia edukacyjne i arteterapeutyczne oraz warsztaty rzemieślnicze adresowane do dziecięcej społeczności romskiej. Przez pierwsze 5 miesięcy w świetlicowych aktywnościach uczestniczyło ponad 1100 dzieci z pięciu nowohuckich dzielnic.

Świetlica realizuje zadania:  
– pomoc w nauce, odrabianie lekcji, uzupełnianie zaległości. 
– organizowanie czasu wolnego 
– rozwijanie kultury osobistej
– rozwijanie zainteresowań 
– działalność na rzecz środowiska lokalnego. 


W ramach zajęć zespół świetlicy prowadzi warsztaty: szycia, warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne. 

fot. Magda Rymarz

#newsletter
Bądź na bieżąco