Otwarcie „Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii”

Dom Utopii - zaproszenie

23 czerwca 2021 roku o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii, połączone z konferencją prasową.

Otwarcie „Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii”, nowego centrum artystyczno-edukacyjnego w Nowej Hucie, jest wydarzeniem ważnym dla Teatru, jak również dla mieszkańców dzielnicy i miasta Krakowa. „Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii” będzie realizować działania kulturalne i edukacyjne, które w istotny sposób wpisują się w historię miejsca − krakowskiej Nowej Huty, a jednocześnie promować lokalnych artystów w Polsce i w kręgach międzynarodowych, wzmacniać relacje mieszkańców ze sztuką.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26,
tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” jest realizowane w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wkład własny finansowany ze środków Miasta Krakowa.

#newsletter
Bądź na bieżąco