Działają z nami

W ramach Spółdzielni Dobrych Praktyk z naszych sal warsztatowych i konferencyjnych skorzystały takie krakowskie grupy, organizacje oraz instytucje jak:

 • Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Stowarzyszenie Mosaic
 • Fundacja Kultura i Miejsce
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Instytut Polityk Publicznych
 • Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
 • Babki z Nowej Huty
 • Centrum Obywatelskie Centrum C10
 • Internationaler Bund Polska / Centrum Wielokulturowe w Krakowie
 • Otwarty Kraków
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”
 • Fundacja Art Junction
 • Zakład Rozwoju Regionalnego UJ – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
 • Stowarzyszenie Aktywność, Twórczość, Edukacja na Rzecz Rozwoju ATEna
 • Stowarzyszenie Krakofonia
 • Stowarzyszenie Gaudium et Spes
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Fundacja WyspArt
 • Stowarzyszenie All In UJ

Wszystkim organizacjom i nieformalnym grupom przypominamy, że jesteśmy otwarci dla Was i na Wasze inicjatywy.

Piszcie na: spoldzielnia@domutopii.pl

#newsletter
Bądź na bieżąco