Działają z nami

W ramach Spółdzielni Dobrych Praktyk z naszych sal warsztatowych i konferencyjnych skorzystały takie krakowskie grupy, organizacje oraz instytucje jak:

czerwiec 2021 – grudzień 2022

 • Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Stowarzyszenie Mosaic
 • Fundacja Kultura i Miejsce
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Fundacja Instytut Polityk Publicznych
 • Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
 • Babki z Nowej Huty
 • Centrum Obywatelskie Centrum C10
 • Internationaler Bund Polska / Centrum Wielokulturowe w Krakowie
 • Otwarty Kraków
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe “Harangos”
 • Fundacja Art Junction
 • Zakład Rozwoju Regionalnego UJ – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
 • Stowarzyszenie Aktywność, Twórczość, Edukacja na Rzecz Rozwoju ATEna
 • Stowarzyszenie Krakofonia
 • Stowarzyszenie Gaudium et Spes
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Fundacja WyspArt
 • Stowarzyszenie All In UJ
 • Fundacja ANMA, Kraków
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im, sw. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, Kraków
 • Fundacja British Council, Warszawa

styczeń – sierpień 2023

 • Przedsiębiorstwo Społeczne Krakowska Pozytywka sp. z o.o., Kraków
 • Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków
 • Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, Kraków
 • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Kraków
 • Przyzakładowe Koło Debat, Kraków
 • Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, Kraków
 • Fundacja Internationaler Bund Polska, Kraków
 • Fundacja Jaw Dikh, Czarna Góra
 • Fundacja Myśleć Sercem, Warszawa
 • Stowarzyszenie Krakofonia, Kraków
 • Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków
 • Freedom Space Foundation, Kraków
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
 • PLZ Spółdzielnia, Warszawa
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków
 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS, Kraków
 • Fundacja WyspaArt, Kraków
 • Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa
 • Foodsharing Krakow
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Gmina Miejska Kraków, Wydzial Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UJ

Wszystkim organizacjom i nieformalnym grupom przypominamy, że jesteśmy otwarci dla Was i na Wasze inicjatywy.

Piszcie na: spoldzielnia@domutopii.pl

#newsletter
Bądź na bieżąco