Spółdzielnia Dobrych Praktyk: Warsztaty “Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie” [wydarzenie zamknięte]

  • wtorek 30.05.2023
  • godzina: 09:00 - 15:00

Warsztat „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie” w ramach projektu ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities” we współpracy z Spółdzielnia PLZ (CoopTech Hub) realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UM Krakowa.

Na warsztatach porozmawiamy o teorii klastrów energii, szczegółowych przykładach z Polski i innych krajów UE, obowiązujących przepisach prawnych i możliwych zmianach. Chcielibyśmy omówić zalążek naprawdę skutecznej i atrakcyjnej koncepcji, którą z pewnością można stworzyć. 

Na warsztatach porozmawiamy także o części praktycznej i możliwościach klastrów, które można wdrożyć w Krakowie, omówimy różne koncepcje klastrów bazujące na obecnie istniejących przedsiębiorstwach w mieście, np. koncepcję klastra energetycznego wykorzystującego osiedla mieszkań socjalnych, koncepcję klastra wykorzystującego tereny poprzemysłowe, koncepcje które są już realizowane. 


Mamy nadzieję na otwartą dyskusję – które organizacje mogą mieć szanse i cele w tej lub innej koncepcji. 

Jak wykorzystać działalność inwestycyjną prowadzoną w przedsiębiorstwach komunalnych? 
Jak zbilansować ten rozdrobniony system i jaką rolę powinny pełnić spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, domy pomocy społecznej, szkoły itp.? 
Jak wykorzystać doświadczenie i potencjał istniejącego klastra energii ”Zielony Kraków”? 


O tym chcemy porozmawiać we wtorek, 30.05 

Warsztat poprowadzi zespół Cooptech Hub w składzie: Rafał Krenz, Arciom Bystryk, 
a także ekspert ds. klastrów energii Artur Tyński. 

(wydarzenie zamknięte)


Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco