Sklep internetowy

Informacje o produktach

PUBLIKACJE

Feminatywy w Akademii

red. Iwona Demko

60zł

Kombinat 2.0

Dorota Jędruch, Rafał Woś

30zł

Na planecie

Agnieszka Piksa

45zł

Są pniaki, krzaki i ptaki

red. Agnieszka Piksa

50zł

PRZEDMIOTY

PLAKATY


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEATRU ŁAŹNIA NOWA – DOMU UTOPII

I. Informacje dla kupujących

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.domutopii.pl prowadzony jest przez Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 25, miejską jednostkę kultury wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 27, NIP: 6782938805, REGON: 356900883, e-mail: biuro@laznianowa.pl nr telefonu: 12 680 64 00 a którego jednostką organizacyjną jest Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego. Zakup produktów oferowanych przez Teatr  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem sklep.domutopii.pl możliwe jest zamówienie produktów znajdujących się w ofercie sklep.domutopii.pl z możliwością dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z odbiorem osobistym w Domu Utopii adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 26A (po podaniu numeru zamówienia) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@domutopii.pl lub numeru telefonu +48 12 346 27 97 i otrzymaniu potwierdzonego terminu osobistego odbioru zakupionego produktu.
 3. Umowa sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklep.domutopii.pl i za jego pośrednictwem zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia Klienta przez Teatr Łaźnia Nowa 
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie sklepu internetowego.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą dotyczyć cen produktów już zakupionych.
 6. Informacje o produktach oferowanych w sklep.domutopii.pl dostępne są na stronie internetowej www.domutopii.pl/sklep.
 7. Zamiar otrzymania faktury VAT oraz dane do faktury VAT należy zgłosić w odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia. Zgłoszenia dotyczące otrzymania faktury VAT po złożeniu zamówienia nie będą akceptowane. 

II. Zakup produktów on-line

 1. Zakup produktów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
 2. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu pomimo przyjęcia zamówienia, sklep.domutopii.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny możliwy sposób w celu ustalenia z Klientem sposobu rozwiązania problemu np. poprzez zaproponowanie innego towaru, anulowanie zamówienia lub wydłużenie terminu jego realizacji.
 1. Zamówienia od Klientów sklep.domutopii.pl są przyjmowane po przejściu całej procedury składania zamówienia. 
 2. Sprzedaż produktów w systemie on-line (sklep.domutopii.pl) odbywa się zgodnie z procedurą: wybranie produktów on-line do koszyka – przejdź dalej – wypełnienie formularza (w tym opcjonalne określenie rodzaju produktu i podanie danych do faktury VAT) – określenie formy dostawy (wysyłka kurierska, odbiór osobisty) – zapłata za zamówienie poprzez system płatności Przelewy 24 – otrzymanie przez osobę zamawiającą potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany adres e-mail.
 3. Klient składa Teatrowi wiążącą ofertę zakupu produktu po zakończeniu całej procedury składania zamówienia, poprzez kliknięcie w przycisk “ZAPŁAĆ TERAZ”.
 4. Przyjęcie przez Teatr złożonego zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego dokonanie wpłaty, wysłanego z adresu sklep@domutopii.pl, zatytułowanego “Realizacja zamówienia”, wraz z nadanym przez system sprzedaży unikatowym numerem zamówienia.
 5. Teatr prześle Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu najpóźniej wraz z dostawą produktu. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne dane związane z zamówieniem, w tym dane sprzedającego, również do ewentualnej reklamacji, cenę produktu, koszty przesyłki, prawo i termin do odstąpienia od umowy, sposób jego realizacji, koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy 
 1. Wszystkie ceny w sklep.domutopii.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Produkty zakupione poprzez system on-line można odebrać w siedzibie Domu Utopii w Krakowie na zasadach określonych w pkt. I.2 Regulaminu Sklepu Internetowego
 3. W przypadku wyboru sposobu dostawy przesyłką kurierską Dom Utopii zobowiązuje się dostarczyć przesyłkę w terminie do 30 dni licząc od momentu otrzymania zapłaty od Klienta. 
 4. Dom Utopii nie odpowiada za niedostarczenie produktu lub opóźnienia spowodowane niewłaściwym podaniem adresu przez Klienta. 
 5. Wybór dostawy przesyłką kurierską oznacza akceptację podanych w sklep.domutopii.pl kosztów przesyłki, które ponosi Klient.
 6. Produkt oferowany za pośrednictwem  sklep.domutopii.pl jest własnością Teatru do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej ceny zamówienia. 
 1. Faktura VAT na produkty zakupione on-line może zostać wystawiona jedynie po zgłoszeniu zamiaru jej otrzymania oraz podaniu danych do faktury w odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia. Faktura VAT będzie dostarczana Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przy zamówieniu przez Klienta adres e-mail. 
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail lub numerem telefonu podanymi przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Teatr nie miał wpływu.
 3. Płatności za bilety obsługiwane są przez Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl.

III. Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje i wymiany produktów

 1. Klient, który zawarł z Teatrem umowę sprzedaży poprzez sklep@domutopii.pl  może w terminie 14 dni od dnia odebrania/ dostarczenia/ wejścia w posiadanie zakupionego produktu przez niego lub wskazaną przez niego osobę, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, Klient powinien złożyć we wskazanym powyżej terminie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres: Dom Utopii, 31-977 Kraków, os. Szkolne 26A. W razie skorzystania z ww. uprawnienia Klient jest zobowiązany, poza przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić zakupiony produkt na adres: Dom Utopii, 31-977 Kraków, os. Szkolne 26A, w stanie niezmienionym, przy czym produkt musi być zwrócony w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i z kompletną zawartością oraz dowodem zakupu (faktura, paragon). Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu internetowego domutopii.pl ponosi nabywca. Produkt powinien być przez Klienta zwrócony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty nastąpi w tej samej formie w jakiej produkty zostały opłacone przez Klienta, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia zwracanego produktu Sprzedającemu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu. Teatr zastrzega sobie prawo, w razie zwrotu takiego produktu, do obniżenia ceny takiego produktu podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. 
 4. Przy zwrocie produktów zakupionych w sklepie internetowym sklep.domutopii.pl  konieczne  jest wskazania numer transakcji/zamówienia.
 5. Nie istnieje możliwość wymiany zakupionych produktów na inne. Konieczne jest nowe zamówienie.
 6. Teatr zobowiązany jest sprzedać Klientowi produkt bez wad fizycznych i prawnych.
 7. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku gdy towar ma wadę. Teatr ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili wydania produktu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w chwili sprzedaży. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: sklep@domutopii.pl. Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni o czym Klient jest informowany za pośrednictwem jego adresu poczty elektronicznej lub na adres pocztowy. 
 8. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki. Klient dokonując reklamacji zakupionych produktów jest zobowiązany podać dokładny opis występującej wady produktu, podać przyczyny istnienia wady i wykazać dokonanie zakupu w sklepie internetowym Teatru. W przypadku uznanej reklamacji produkt jest wymieniany na wolny od wad. Jeśli dany produkt nie występuje już w ofercie sklepu internetowego, Teatr zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu produktu i kosztom przesyłki produktu do nabywcy na wskazany rachunek bankowy. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty przesłania wadliwego produktu do sklepu internetowego ponosi nabywca, natomiast koszty te zostaną zwrócone nabywcy w przypadku uznania reklamacji produktu. W przypadku nieuznanej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy nabywcy koszty przesyłki nie będą zwracane nabywcy.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego w procesie rezerwacji i sprzedaży produktów jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywają się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania i usunięcia.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@laznianowa.pl

V. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy Teatru zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Produkty prezentowane w sklepie internetowym Teatru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy  o ochronie danych osobowych.

#newsletter
Bądź na bieżąco