Spółdzielnia Dobrych Praktyk: Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk Centrum Edukacji Obywatelskiej

  • sobota 06.04.2024
  • godzina: 09:00 - 18:00


Od organizatora:

Spotykamy się w gronie nauczycielskim, żeby wymieniać się doświadczeniami, tworzyć nowe rozwiązania edukacyjne oraz testować narzędzia pracy z grupą uczniowską opracowane przez zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Laboratoria mają wieloletnią tradycję. Ich uczestniczkami i uczestnikami są osoby nauczycielskie wyróżnione w Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Fundacja CEO honoruje nauczycielki i nauczycieli wychowujące w duchu otwartości na inność, solidarne z osobami wykluczanymi, osoby działające nie tylko w szkole, ale także w społeczności lokalnej oraz pozwalające dzieciom i młodzieży na kształtowanie postaw refleksyjnych, wrażliwych i zaangażowanych wobec otaczającego świata.

Tegorocznym tematem Laboratorium jest szeroko rozumiany konflikt w szkole. Przyglądamy się mu całościowo – począwszy od profilaktyki, poprzez rozpoznawanie sygnałów, że dynamika konfliktu prowadzi do agresji, aż po sposoby reagowania i procedury w przypadku przemocy. Wypracowane rezultaty trafią do szkół, z którymi współpracujemy jako forma pilotażu, następnie opublikujemy je na stronie: uczotwartosci.ceo.org.pl.

5 kwietnia (piątek)

11.00-19.00

6 kwietnia (sobota)

9.00-18.00

7 kwietnia (niedziela)

9.00-13.00

Kontakt: ceo@ceo.org.pl

Partnerem Laboratorium jest International Rescue Committee. 

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco