Spółdzielnia Dobrych Praktyk: konferencja podsumowująca projekt Krakow Metropolitan Area for Business 2

  • piątek 22.09.2023
  • godzina: 10:00 - 15:00

Konferencja przedsiębiorców z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego podsumowująca realizację projektu “Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”

Piątek, 22 września, 10.00-15.00

Dom Utopii, os. Szkolne 26a 

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna (Lider) i Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Partner)

Kraków Metropolitan Area for Business 

to projekt zrealizowany w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej prezentującej w kraju i na arenie międzynarodowej potencjał gospodarczy Małopolski, w tym obszaru szczególnie istotnego dla rozwoju gospodarczego całego regionu – Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizowany był w partnerstwie czterech podmiotów, które w ramach swoich statutowych celów prowadzą działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Projekt koncentruje się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie oraz na pobudzeniu eksportu produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

Stanowi on naturalną kontynuację przedsięwzięcia o tym samym tytule, realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. od 2019 roku w partnerstwie z: Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Tym razem działania projektowe zostaną poprowadzone w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Lider projektu – Kraków Nowa Huta Przyszłości 

Spółka zajmuje się promocją Krakowa a w szczególności dzielnicy Nowa Huta. Swoimi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”, w którym chce pokazać ten teren jako idealne miejsce do lokalizacji i prowadzenia inwestycji przemysłowych i z przemysłem związanych i w ten sposób tworzenia warunków aktywizacji gospodarczej. Ma to pomóc w rozwoju strategicznego obszaru biznesowego dla Krakowa i Małopolski oraz zapewnić zrównoważony rozwój obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, a także prowadzić do ożywienia rynków lokalnych, w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Kluczowym zadaniem spółki jest podejmowanie skutecznych działań przyspieszających rozwój gospodarczy wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Ma się to stać poprzez zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty dla inwestorów, społeczności miasta i gminy Kraków, jak i całego regionu oraz turystów.

Cele projektu

  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (misje gospodarcze, dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne)
  • utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach, prezentacjach, konferencjach, poprawa struktury tych przedsięwzięć, tj. zróżnicowanie i wzmocnienie ekspansji zagranicznej małopolskich MŚP oraz pozyskiwanie inwestycji o wysokiej wartości dodanej, lokowanych na obszarze KrOF, ale wpływających jednocześnie na rozwój pozostałej części regionu.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu KMA4Buinsess realizowane były działania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym: spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy) i poza Europę (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), udział w targach branżowych związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Małopolski (Niemcy, Hiszpania, USA, ZEA), udział w targach inwestycyjnych w Europie (Francja, Niemcy), na rynku azjatyckim (np. Chiny) i na rynku bliskowschodnim (np. ZEA), prezentacja potencjału KrOF i Małopolski w globalnych centrach biznesowych.

Ponadto, w ramach kampanii wizerunkowej zrealizowano działania o charakterze informacyjno-promocyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych kanałów komunikacji – badania marketingowe, stworzenie marki KrOF i platformy komunikacyjnej projektu, organizacja konferencji KMA4Buisness w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym wizualizacji terenów inwestycyjnych), opracowanie raportu zawierającego dane nt. regionu i jego aktualizacja oraz ciągłą kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą oferty gospodarczej KrOF i całego regionu. Innowacją projektu jest skoncentrowana promocja potencjału gospodarczego Małopolski (w tym KrOF) w formie sesji seminaryjno-prezentacyjnych w głównych centrach opiniotwórczych dla inwestorów globalnych.

Efektem projektu jest zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji w regionie.

KONTAKT:

https://knhp.com.pl/kontakt

https://fundacjamis.org.pl/kontakt/

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco