Spółdzielnia Dobrych Praktyk: BETON MAMA, BETON!

  • piątek 23.06.2023
  • godzina: 17:00 - 21:00

Od organizatora:

Beton mama, Beton!

Spotkanie autorskie z Katarzyną Laskus-Stworą i zaproszonymi do projektu artystami – Małorzatą Szymczyk-Karnasiewicz i Kubą Ociepą

piątek 23.06.2023

godzina 17.00

PROJEKT “BETON MAMA, BETON!” TO FOTOGRAFICZNY ZAPIS NIEPRAWDOPODOBNIE ISTOTNEJ PRZEMIANY ZACHODZĄCEJ W JEDNEJ Z WAŻNIEJSZYCH DZIELNIC KRAKOWA – NOWEJ HUCIE. „JEST TO JEDYNA W EUROPIE REKONSTRUKCJA PROJEKTU PRZESTRZENI Z OKRESU SOCREALIZMU* (cytat z “A&B Architektura”). TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST RZADKOŚCIĄ, CO PODKREŚLA WAGĘ MOJEGO FOTOGRAFICZNEGO REPORTAŻU.

– autorka projektu Katarzyna Laskus-Stwora

Na spotkaniu przedstawiony i omówiony zostanie projekt, wskazane też będą poszczególne rozdziały tj: “Beton mama, Beton!” – codziennik fotograficzny, który jest dokumentacją zachodzących zmian, wykonywaną z tego samego miejsca z zachowaniem powtarzalności kompozycji i kadrowania oraz część projektu zatytułowana “Ludzie, którzy ruszyli Beton!” – w tej części fotograficznego projektu podkreślamy zaangażowanie człowieka w przebudowę tego miejsca – dotyczy to zarówno grupy realizującej projekt “Aleja Róż na nowo” równorzędnie z budowniczymi, którzy własnymi rękoma ten Beton skruszyli.

Tymi fotograficznymi działaniami współautorzy chcą odsłonić ludzką twarz, wizerunki i nazwiska – ku przyszłości. Projekt powstał w ścisłej współpracy Katarzyny Laskus-Stwory, Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz i Kuby Ociepy.

Na spotkaniu tym Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz wprowadzi gości w założenia projektu Aleja Róż na nowo.

Spotkanie wzbogacone będzie prezentowanymi fotografiami poszczególnych działów projektu.

Mamy nadzieję na otwartą dyskusję, którą przeprowadzimy na dachu Domu Utopii.

Spotkanie zakończymy grupową fotografią wykonaną przez Kubę Ociepę.

Na spotkaniu będzie można spotkać: Katrzynę Laskus-Stworę, Kubę Ociepę, Małgorzatę Szymczyk-Karnasiewicz oraz wielu profesjonalistów z różnych dziedzin zawodowych – są to zaproszeni goście, którzy według autorki mogą kluczowo wpłynąć na rozwój projektu “Beton mama, Beton!”.

17.00 Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz – omówienie projektu “Alei Róż na nowo”

18.00 Katarzyna Laskus-Stwora “Beton mama, Beton!”

20.00 Kuba Ociepa – Fotografia grupowa na dachu Domu Utopii

Zaangażowane instytucje:

Dom Utopii

Zeskół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Autorskie Laboratorium Fotografii we Wrocławiu

fot. Katarzyna Laskus-Stwora

                                                           

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco