Od-Nowa Huta

  • czwartek 23.09.2021

Scenariusze miasta

Od-Nowa Huta aktualizuje spojrzenie na Nową Hutę, uwzględniając zarówno jej przeszłość jak i ewolucję, której doświadczyła dotąd oraz tę, która dopiero nadejdzie. Ujmuje Nową Hutę w kategorii lustra i doświadczenia nowoczesności, zarówno angażowanej na potrzeby reżimów autorytarnych, jak i wobec transformacji postindustrialnej, która w dużej mierze stała się doświadczeniem wspólnym dla wielu europejskich miast na przestrzeni ostatnich 30 lat. Od-Nowa Huta analizuje europejskie ścieżki, ukazując dzielnicę Krakowa na tle przedwojennego Rzymu czy postindustrialnego Bilbao. Śledzi scenariusze gentryfikacji, które nieodwołalnie naznaczyły centra wielu europejskich miast, nie oszczędzając również Krakowa. Jednocześnie antycypuje potencjalne ścieżki dalszej ewolucji dzielnicy w poszukiwaniu jej nowych funkcji gospodarczych, społecznych i artystycznych.

W przeciwieństwie do scenariuszy odgórnych, które zdeterminowały powstawanie dzielnicy, Od-Nowa Huta odwraca perspektywę, uwzględniając jako współcześnie nadrzędną i szczególnie dziś aktualną, perspektywę społeczną. Czego dziś doświadczają mieszkańcy Nowej Huty, jak widzą miejsce, w którym żyją i jakiej przyszłości od niego oczekują? 

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który poprowadzą eksperci z 6 krajów tworzących klaster EUNIC w Krakowie, dzieląc się doświadczeniami ze swoich ojczystych krajów i odniesieniami, które dostrzegają w Nowej Hucie.

23.09.2021 

godz. 17:00-18:45

„Od Utopii do rzeczywistości”

rozmówcy: 

Géry Leloutre

Georgios Maïllis

Georgi Stanishev

Moderator – Piotr Lewicki

Pierwsza dyskusja, inaugurująca cykl debat poświęconych miastom podobnie jak Nowa Huta odgórnie planowanym, rozwija refleksję wokół ich ideologicznego, kulturowego i historycznego zaczynu, a także form, w jakie współcześnie ewoluują. Jak w tych warunkach zmieniła się ich kultura wizualna i w jaki sposób dostosowała się do nowego kontekstu?W duchu socrealizmu powstawało Dunaújvaros, Poruba, Dimitrowgrad, Nowy Belgrad, Nowy Zagrzeb, z kolei na fali kapitalistycznego uprzemysłowienia budowano zupełnie nowe miasta lub dzielnice, jak w przypadku Charleroi. Po wstrząsach gospodarczych i społecznych te różne miejsca wymagają teraz nowego zaangażowania politycznego, które łączy sektor publiczny i prywatny. Jak te stare-nowe miasta będą wyglądać w przyszłości?

godz. 18:45-20:30

 „Modernizm w architekturze XX wieku”

Rozmówcy: 

Luca Palmarini 

Luigi Valerio 

Ugo Rufino 

Modernizm w architekturze pierwszej połowy XX wieku przyspiesza proces odnowy miast europejskich, w jednych przypadkach dając impuls do wędrówki „w górę”, a w innych wywołując proces urbanizacji w nowej perspektywie mieszkalnej i projektowej. We Włoszech jesteśmy świadkami narodzin nowych dzielnic takich jak EUR i tworzenia nowych przestrzeni miejskich na podstawie założeń architektonicznych bez wątpienia innowacyjnych w dziedzinie jakości życia i postępu technologicznego. Można powiedzieć, że ten przełom w procesach urbanistycznych pochodzi od nowej Forma di Stato reżimów autorytarnych, które rodzą się w całej Europie, jak we Włoszech, w Niemczech, w Związku Radzieckim, prawie rywalizując ze sobą w zakresie nowej idei miasta i społecznego skupienia, jak to było w przypadku miasta Nowa Huta w Polsce. Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje okrągły stół o tej tematyce, w którym udział wezmą architekt Luigi Valerio, autor książki o Nowej Hucie Luca Palmarini i dyrektor Włoskiego Instytutu Ugo Rufino.

Panele będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl

Projekt został zainicjowany i jest realizowany przez Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC. Poprzedzi go wystawa zorganizowana przez Institut français de Pologne à Cracovie i Istituto Italiano di Cultura Cracovia. Pandemiczne panoramy wyludnionych miejskich placów we włoskich miastach, skrywające swoje rzeczywiste życie za murami, zestawione zostaną z historycznymi fotografiami przedstawiającymi tłumy wypełniającymi ulice Nowej Huty w geście solidarności społecznej.

EUNIC (Narodowe Instytuty Kultury Unii Europejskiej), z siedzibą w Brukseli to sieć europejskich krajowych instytutów kultury i innych organizacji publicznych zaangażowanych w działalność kulturalną poza swoim krajem, której celem jest promowanie europejskiej kultury i języków. EUNIC zrzesza organizacje ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Łącząc zasoby i wiedzę swoich członków, prowadzi prace we wspólnych obszarach zainteresowań, wspierając definiowanie i wdrażanie europejskiej polityki kulturalnej na rzecz kultury w UE i poza nią. 

wydarzenia towarzyszące:

– wystawa „Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”  Dom  Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii (23.09 – 3.10.2021)

– „Koncert życzeń” monodram Yany Ross, Danuta Stenka (obsada) – Łaźnia Nowa Theater 25.09.2021 godz. 18.00 / 20.30

Organizatorzy Od-Nowa Huta: Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC

Współpraca: Teatr Łaźnia Nowa / Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Fot. Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma (Fotografia z wystawy „Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”)

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco