Archeologia Codzienności. »Nowe topografie« Nowej Huty – spotkanie z kolektywem SFB 1265

  • poniedziałek 04.12.2023
  • godzina: 17:00 - 18:30

„Archeologia Codzienności 2023. »Nowe topografie« Nowej Huty” to oparta na szeroko zakrojonym dialogu artystyczno-badawczym praca, prowadzona przez dwoje doświadczonych artystów: Simone Rueß i Rafała Mazura, łącząca wielopłaszczyznową refleksję i analizę wizualną zmieniającej się dynamiki przemieszczania mieszkańców dzielnicy z udziałem dedykowanego krajobrazu dźwiękowego Nowej Huty w formie hybrid-mapping.

Trwająca od lipca rezydencja artystyczna Simone Rueß oparta była o performatywne działania badawcze. Artystkę można było spotkać w lipcu i wrześniu w przestrzeni Nowej Huty, przemieszczającą się z mobilnym stołem, na którym – wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy – kreśliła mapy codziennej migracji swoich rozmówców i rozmówczyń. Spotkania stały się okazją do opowiadania o indywidualnej pamięci Nowej Huty.

Rafał Mazur, muzyk i filozof, znany m.in. za sprawą Koncertów Głębokiego Słuchania i cyklu Muzyka w Komnatach Ciszy, od kilku lat zajmuje się rejestracją i analizą pejzażu dźwiękowego Nowej Huty. W ramach projektu „Nowe topografie Nowej Huty” zarejestrował dźwięki, które stopniowo znikają z audialnej mapy Nowej Huty. 

Efekty współpracy artystki i artysty zostaną zaprezentowane w formie instalacji audio-wizualnej „city/sound/scape” z wykorzystaniem słuchawek bezprzewodowych, którą będzie można zobaczyć w dniach 1-4 grudnia w przestrzeni Małej Sceny Teatru Łaźnia Nowa (w godz. 16.00-19.00). 

Wernisaż wystawy odbędzie się 1 grudnia o godz. 18.00. 

Pokaz “city/sound/scape” otworzy 4-dniowe seminarium w Domu Utopii, którego drugim wydarzeniem będzie spotkanie z Berlińskim kolektywem SFB 1265

4 grudnia, godz. 17:00-18:30

Hybrid-mapping – spotkanie z Dr. Séverine Marguin, Dr. Vivien Sommer i Dr. Jamie Scott Baxterem – grupą naukowców z berlińskiego kolektywu SFB 1265

Spotkanie odbędzie się na żywo z łączeniem online (w jęz. angielskim)

prowadzenie: Marlena Nikody / Dom Utopii

Centrum Badawcze DFG “Re-Figuration of Spaces” (SFB 1265) postawiło sobie za cel zbadanie kompleksowych reorganizacji przestrzennych spowodowanych intensyfikacją ponadnarodowych form działalności gospodarczej, wstrząsami w globalnej geografii politycznej, rozwojem i rozprzestrzenianiem się cyfrowych technologii komunikacyjnych oraz wzrostem globalnego obiegu ludzi i towarów od późnych lat 60-tych XX wieku.

Podstawową hipotezą CRC 1265 jest to, że procesy zmian społecznych, wcześniej określane jako globalizacja, renegocjują, zmieniają i rearanżują relacje ludzi z ich przestrzeniami. Programowym punktem wyjścia jest założenie, że wraz z przyspieszeniem czasowym następuje wzrost złożoności działań przestrzennych w postaci polikontekstualizacji, translokalizacji i mediatyzacji.

Analizując procesy transformacji przestrzennej, sieć badawcza ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia i wyjaśnienia obecnych konfliktów społecznych i niepewności, a także – poprzez włączenie architektury i planowania – zidentyfikowanie alternatywnych projektów przestrzeni publicznych. Jednocześnie współpraca między socjologią, geografią, architekturą, naukami o mediach i komunikacji, antropologią miejską, sztuką i planowaniem obiecuje po pierwsze rozwój innowacyjnych metod nauki o przestrzeni, a po drugie profilowanie transdyscyplinarnych badań przestrzennych, które są możliwe dzięki CRC.

Długoterminowym celem projektu SFB1265 jest opracowanie empirycznej teorii współczesnej zmiany społecznej jako przestrzenno-komunikacyjnej refiguracji. Cel ten można jednak osiągnąć tylko wtedy, gdy z powodzeniem połączy się istniejące i nowe metody empirycznego badania zjawisk przestrzennych w oparciu o teorię. Z tego powodu prace teoretyczne, łączenie i dalszy rozwój metod z różnych dyscyplin oraz badania empiryczne będą ze sobą ściśle powiązane. W tym celu CRC 1265 opracowuje i testuje różne formaty integracji wspólnej pracy i aktywnego zaangażowania wszystkich naukowców uczestniczących w sieci.

Wstęp na wydarzenie jest wolny! 

„»Nowe topografie« Nowej Huty” są częścią projektu Archeologia Codzienności 2023, stanowiącego serię artystyczno-badawczych działań dotykających tematu indywidualnej i zbiorowej pamięci. Kuratorką projektu jest Małgorzata Szydłowska. 

Partner główny: Method-Lab SFB 1265 “Re-Figuration von Räumen” Technische Universität Berlin

Współpraca: Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Fundacja Imago Mundi

Koordynacja merytoryczna: Łukasz Trzciński

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Gminy Miejskiej Kraków

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco