“Uprawiamy współistnienie” – pierwsze spotkanie z Biotopem Lechnica

W 2014 roku, we wsi Lechnica na słowackim Zamagurzu, Anna Nacher i Marek Styczyński zostali gospodarzami niewielkiego siedliska. Nazwali je z grecka „biotop”, co znaczy „dobre miejsce do życia”.

Powołali do życia Fundację Biotop Lechnica wspierającą funkcjonujące w oparciu o siedlisko Terenowe Laboratorium, która prowadzi prace na rzecz ekologii oraz “współtworzenia kultury przeciwdziałającej globalnemu kryzysowi środowiskowemu, łagodzeniu jego skutków i wypracowania trwałych form adaptacji, będących gwarancją zrównoważonych form życia”.

Anna Nacher jest profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą mieliśmy zaszczyt gościć w Domu Utopii podczas ubiegłorocznej Szkoły Ekopoetyki, a Marek Styczyński – z zawodu magister inżynier leśnictwa – to m. in. autor książki “Ogrodnictwo na trudne czasy”, o której opowiadał w Domu Utopii podczas spotkania z cyklu “Widok z dachu świata” w czerwcu 2023.

W tym roku będziemy mieli okazję spotykać się z nimi częściej i bliżej. Biotop Lechnica rozpoczyna bowiem współpracę z Domem Utopii, biorąc znaczący udział w wielowymiarowym projekcie “Uprawiamy współistnienie”, który właśnie inicjujemy.

UPRAWIAMY WSPÓŁISTNIENIE – to odkrywanie ekosystemu tu i teraz, oparte na strategicznej zmianie perspektywy. Mówimy “nie” patriarchalnemu konstruktowi kultury, który doprowadził do dyskryminacji wszystkich tych, którzy nie mieszczą się w profilu władzy i który spowodował, że o przyrodzie myśli się w kategoriach zasobów, a nie w kategoriach procesów życiowych. Dynamikę okulocentryczną – penetrującą i kolonizującą ekosystem zmieniamy na wsłuchującą się w otoczenie, empatyczną, uwzględniają perspektywę innych bytów, osób nieludzkich, współkształtujących biotop.

O szczegółach opowiemy Wam wkrótce, a na razie zobaczcie zdjęcia z pierwszego – jeszcze zamkniętego – spotkania Biotopu Lechnica, które kilka dni temu miało miejsce w Domu Utopii.

Zasiew pod uprawę, obok Anny Nacher i Marka Styczyńskiego, uczynili: Adrianna Cempa (architektka krajobrazu), Agnieszka Stawowczyk (ochrona bioróżnorodności, permakultura), Bożena Szewczyk (nauki ogrodnicze, hortiterapia) i Sebastian Stawowczyk (ochrona bioróżnorodności, permakultura).

Na kolejne spotkanie – i na inne z szeregu wydarzeń w ramach “Uprawiamy współistnienie” – zaprosimy Was niedługo.

Śledźcie nasze media społecznościowe i stronę internetową.

#newsletter
Bądź na bieżąco