Boska Komedia: Warsztat ”Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej w środowisku teatralnym” (w ramach programu „Tabu przemocy”)

  • piątek 09.12.2022
  • godzina: 10:00 - 14:00

Otwarty dialog bezpieczną przestrzenią w obszarze nadużyć, przekroczeń, przemocy

Zainaugurowany w 2022 roku projekt „Tabu przemocy”, organizowany przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia powstał z potrzeby ujawniania i nazywania zjawisk niepożądanych w środowisku teatralnym. Dyskusja o nadużyciach władzy, przemocy psychicznej, ekonomicznej, symbolicznej i fizycznej w polskim teatrze i szkołach artystycznych toczy się już od kilku lat i nadal wywołuje wiele emocji. Bolesne i złożone problemy środowiska zostały ujawnione dzięki indywidualnej odwadze i wysiłkowi osób, które zdecydowały się o nich mówić. Dostrzegamy i doceniamy rozwój tej przybierającej na sile dyskusji, zaangażowanie przedstawicieli środowiska teatralnego i działania zmierzające do poprawy sytuacji. „Tabu przemocy” tę dyskusję poszerza i pogłębia w duchu otwartości, porozumienia, inkluzywności i wzajemnego szacunku, mapuje różnorodne potrzeby i perspektywy oraz skuteczne mechanizmy i narzędzia zapobiegania przemocy, sposoby budowania relacji opartych na dobrej komunikacji i zaufaniu, by tworzyć bezpieczną przestrzeń w teatrach i szkołach artystycznych. 

W ramach “Tabu przemocy” odbywają się środowiskowe konsultacje wewnętrzne, debaty tematyczne i warsztaty poświęcone przemocy ekonomicznej, symbolicznej i psychicznej obecnej w systemie, cierpieniu osób doświadczających przemocy, potrzebie zadośćuczynienia i resocjalizacji, kryzysowi relacji i zaufania, narracji i językowi w dyskusji o przemocy, roli i odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności i trudzie osób zarządzających instytucjami, oporowi przed zmianą, solidarności środowiska wobec nierówności, rozwiązaniom poprawiającym bezpieczeństwo pracy i budowaniu narzędzi do zarządzania zmianą. „Tabu przemocy” jest w zamyśle przestrzenią uczenia się, poznawania różnych perspektyw, wzajemnego słuchania, dzielenia się refleksjami, wiedzą, wnioskami, przykładami dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Chcemy wyjść z tego procesu mądrzejsi, bogatsi o nową wiedzę, otwarci na zmianę, która przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w edukacji, kreacji i produkcji w dziedzinie teatru.

Piątek, 09.12.2022

Warsztaty: Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej w środowisku teatralnym

10:00-14:00 

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Praca w grupie daje bezpieczną przestrzeń do analizy własnych doświadczeń, poznania i wypróbowania nowych metod przeciwstawiania się destrukcyjnym zachowaniom i postawom otoczenia. Brak reakcji ze strony osób poszkodowanych i obserwatorów, “zamiatanie konfliktów pod dywan”, zmowa milczenia – sugerują przyzwolenie, wzmagają siłę i poczucie bezkarności sprawców przemocy emocjonalnej. Warsztaty dają okazję do wzmocnienia postawy asertywnej i odwagi cywilnej, aby poszanowanie godności stało się standardem w środowisku teatralnym.

Zajęcia dotyczyć będą trudnych, niepożądanych zjawisk, które często towarzyszą pracy twórczej, takich jak przemoc psychiczna, mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne.

Prowadzenie: Monika Klonowska, mgr psychologii, trenerka, mediatorka.

Od ponad 20 lat, w ramach firmy Monika Klonowska – Szkolenia, prowadzi warsztaty na temat zarządzania, współpracy, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Pracuje z procesem grupowym, kryzysami, konfliktami w zespołach, z instytucjami kultury, teatrami, zespołami w zmianie. 

Prowadzi projekt antymobbingowy: Antymobbing i dyskryminacja. Autorka publikacji, filmów szkoleniowych, webinarów, szkoleń e-learningowych na ten temat.

Współpracuje z Akademią Teatralną (w Warszawie i Białymstoku), Akademią Sztuk Teatralnych (w Krakowie, Wrocławiu, Bytomiu) oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, prowadząc szkolenia antyprzemocowe, antymobbingowe i antydyskryminacyjne.   

Szczegółowe informacje na stronach:

www.Klonowska.pl

www.mobbingidyskryminacja.pl

Wstęp wolny, pod warunkiem wcześniejszego zapisu.
Prosimy o przesłanie krótkiego uzasadnienia chęci udziału w warsztacie na adres: koordynacja@laznianowa.pl

Obowiązuje limit miejsc.

Pełny program cyklu “Tabu przemocy”, zmożliwością pobrania, przedstawiamy poniżej:

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco