Od-Nowa Huta

  • piątek 24.09.2021

Scenariusze miasta

Od-Nowa Huta aktualizuje spojrzenie na Nową Hutę, uwzględniając zarówno jej przeszłość jak i ewolucję, której doświadczyła dotąd oraz tę, która dopiero nadejdzie. Ujmuje Nową Hutę w kategorii lustra i doświadczenia nowoczesności, zarówno angażowanej na potrzeby reżimów autorytarnych, jak i wobec transformacji postindustrialnej, która w dużej mierze stała się doświadczeniem wspólnym dla wielu europejskich miast na przestrzeni ostatnich 30 lat. Od-Nowa Huta analizuje europejskie ścieżki, ukazując dzielnicę Krakowa na tle przedwojennego Rzymu czy postindustrialnego Bilbao. Śledzi scenariusze gentryfikacji, które nieodwołalnie naznaczyły centra wielu europejskich miast, nie oszczędzając również Krakowa. Jednocześnie antycypuje potencjalne ścieżki dalszej ewolucji dzielnicy w poszukiwaniu jej nowych funkcji gospodarczych, społecznych i artystycznych.

W przeciwieństwie do scenariuszy odgórnych, które zdeterminowały powstawanie dzielnicy, Od-Nowa Huta odwraca perspektywę, uwzględniając jako współcześnie nadrzędną i szczególnie dziś aktualną, perspektywę społeczną. Czego dziś doświadczają mieszkańcy Nowej Huty, jak widzą miejsce, w którym żyją i jakiej przyszłości od niego oczekują? 

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który poprowadzą eksperci z 6 krajów tworzących klaster EUNIC w Krakowie, dzieląc się doświadczeniami ze swoich ojczystych krajów i odniesieniami, które dostrzegają w Nowej Hucie.

24.09.2021  

godz. 17:00-18.45

“Uwodzicielska czy przerażająca? Gentryfikacja i rewitalizacja współczesnych miast Polski, Niemiec i Austrii”

Rozmówcy: 

Robert Huber

Christian Hanus

Jacek Gądecki

Moderator – Michał Wiśniewski

W ciągu ostatnich czterech dekad w wielu miastach Europy nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Dezindustrializacja pchnęła obszar metropolitalny w zupełnie nowych kierunkach rozwoju, opartych na usługach, dużej mobilności i dynamicznych zmianach. Zmuszone do konkurowania o inwestycje i turystów miasta zaczęły budować swoje marki i rozwijać swoją widoczność w obszarach, które dotąd były uśpione. Jeden z rezultatów tego modelu wiązał się ze wzrostem rynku nieruchomości i głębokimi zmianami w strukturze społecznej historycznych centrów miast. Transformacja postindustrialna, która miała miejsce w Europie Zachodniej już w latach 80., odgrywa dziś kluczową rolę również w rozwoju miast Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków, z wciąż rozwijającym się rynkiem turystycznym i silnie zgentryfikowanym centrum, jest idealnym miejscem do badań i obserwacji poświęconych skutkom przemian postindustrialnych i współczesnemu modelowi rozwoju miasta. Panel ma na celu omówienie charakteru tej zmiany i spojrzenie na Nową Hutę jako na miejsce, które – mimo bliskości centrum Krakowa – nadal zachowało swój autentyczny charakter osadnictwa przemysłowego z lat 50. XX wieku. Zaproszeni prelegenci omówią case studies z Niemiec i Austrii oraz zmiany, jakie zaszły w dotychczasowym życiu Nowej Huty.

godz. 18:45-20:30

“Efekt Bilbao – Nowa Huta”

Rozmówca: 

José Miguel Fernández Güell

Moderator – Diego Llorente Domínguez

Przemysł stalowy stanowił bazę ekonomiczną zarówno Bilbao, jak i Nowej Huty, ryzykowny zakład, na podstawie którego oba miasta zostały skonsolidowane i powód ich problemów w czasach mniejszego popytu w sektorze.Urbanista Jose Miguel Güell, kluczowy współtwórca Planu Strategicznego Bilbao – wraz z mieszkającym w Polsce hiszpańskim architektem Diego Llorente – spróbują wyjaśnić powody, dla których „Efekt Bilbao” jest światowym punktem odniesienia we współczesnej urbanistyce.Jose Miguel Güell będzie mógł wyjaśnić z pierwszej ręki, jak ten ambitny plan był pomyślany od samego początku i jakie są jego efekty do dziś.Przeanalizujemy konsekwencje, jakie każda decyzja w obszarze miejskim ma dla naszych miast, a tym samym w naszym życiu. Jak wybrany model, jego błędy i sukcesy determinują tożsamość miasta i naszą.

Panele będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl

Panel odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii. Projekt został zainicjowany i jest realizowany przez Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC. Poprzedzi go wystawa zorganizowana przez Institut français de Pologne à Cracovie i Istituto Italiano di Cultura Cracovia. Pandemiczne panoramy wyludnionych miejskich placów we włoskich miastach, skrywające swoje rzeczywiste życie za murami, zestawione zostaną z historycznymi fotografiami przedstawiającymi tłumy wypełniającymi ulice Nowej Huty w geście solidarności społecznej.

wydarzenia towarzyszące:

– wystawa “Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”  Dom  Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii (23.09 – 3.10.2021)

– “Koncert życzeń” monodram Yany Ross, Danuta Stenka (obsada) – Łaźnia Nowa Theater 25.09.2021 godz. 18.00 / 20.30

Organizatorzy Od-Nowa Huta: Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC

Współpraca: Teatr Łaźnia Nowa / Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Fot. Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma (Fotografia z wystawy “Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”)

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco