Boska Komedia: Warsztat ”Ciało wie” (w ramach programu „Tabu przemocy”)

  • niedziela 11.12.2022
  • godzina: 10:00 - 14:00

Otwarty dialog bezpieczną przestrzenią w obszarze nadużyć, przekroczeń, przemocy

Zainaugurowany w 2022 roku projekt „Tabu przemocy”, organizowany przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia powstał z potrzeby ujawniania i nazywania zjawisk niepożądanych w środowisku teatralnym. Dyskusja o nadużyciach władzy, przemocy psychicznej, ekonomicznej, symbolicznej i fizycznej w polskim teatrze i szkołach artystycznych toczy się już od kilku lat i nadal wywołuje wiele emocji. Bolesne i złożone problemy środowiska zostały ujawnione dzięki indywidualnej odwadze i wysiłkowi osób, które zdecydowały się o nich mówić. Dostrzegamy i doceniamy rozwój tej przybierającej na sile dyskusji, zaangażowanie przedstawicieli środowiska teatralnego i działania zmierzające do poprawy sytuacji. „Tabu przemocy” tę dyskusję poszerza i pogłębia w duchu otwartości, porozumienia, inkluzywności i wzajemnego szacunku, mapuje różnorodne potrzeby i perspektywy oraz skuteczne mechanizmy i narzędzia zapobiegania przemocy, sposoby budowania relacji opartych na dobrej komunikacji i zaufaniu, by tworzyć bezpieczną przestrzeń w teatrach i szkołach artystycznych. 

W ramach “Tabu przemocy” odbywają się środowiskowe konsultacje wewnętrzne, debaty tematyczne i warsztaty poświęcone przemocy ekonomicznej, symbolicznej i psychicznej obecnej w systemie, cierpieniu osób doświadczających przemocy, potrzebie zadośćuczynienia i resocjalizacji, kryzysowi relacji i zaufania, narracji i językowi w dyskusji o przemocy, roli i odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności i trudzie osób zarządzających instytucjami, oporowi przed zmianą, solidarności środowiska wobec nierówności, rozwiązaniom poprawiającym bezpieczeństwo pracy i budowaniu narzędzi do zarządzania zmianą. „Tabu przemocy” jest w zamyśle przestrzenią uczenia się, poznawania różnych perspektyw, wzajemnego słuchania, dzielenia się refleksjami, wiedzą, wnioskami, przykładami dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Chcemy wyjść z tego procesu mądrzejsi, bogatsi o nową wiedzę, otwarci na zmianę, która przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w edukacji, kreacji i produkcji w dziedzinie teatru.

Niedziela, 11.12.2022

Warsztaty Ciało wie

10:00-14:00 

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Żyjąc w oddzieleniu od ciała często przekraczamy swoje własne granice bądź pozwalamy przekraczać je innym. Nie czując, nie widząc sygnałów, które daje nam ciało niejednokrotnie doświadczamy sytuacji bądź zdarzeń, które naruszają naszą własną przestrzeń.  Nie słuchając tego, co mówi nam nasze ciało przegapiamy te momenty, gdy powinniśmy zwrócić się ku sobie, zadbać o siebie, powiedzieć nie zamiast tak.

Zapraszam na warsztat, podczas którego doświadczysz narzędzi otwierających na doznania z ciała, na czucie ciała, na powrót do ciała. Tego cudownego miejsca mądrości, które wie więcej, niż nam samym się może wydawać.

Praktyka uważności daje nową perspektywę na własne doświadczenie. Uczy nas bycia świadomymi zachodzących w nas procesów. Pozwala na cofanie się o krok, by zobaczyć więcej i by nie reagować impulsywnie. Zwracając nas do ciała uczy czytać jego sygnały, a co za tym idzie umożliwia nam podejmowanie najlepszych dla nas decyzji związanych z tym, jak chcemy działać, biorąc siebie jako główny punkt odniesienia.

Prowadzenie: Anna Zubrzycki

Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.

Praktykuje medytację buddyjską i uważność od 1993 r. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor oraz w Mindfulness Association UK. Główna nauczycielka prowadzącą wszystkie kursy w obrębie Mindfulness Association Polska, obejmujące uważność (mindfulness), współczucie (compassion) i wgląd (insight), w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

Aktorka.

W Polsce i na świecie uczy opartego na uważności treningu aktorskiego „Technika koordynacji” oraz technik wokalnych. Od 2018 roku prowadzi coroczny projekt artystyczno-społeczny “Błaźnice”, który podejmuje miedzy innymi problem obecności i twórczej aktywności kobiet. 

2014 do chwili obecnej – założycielka Fundacji Voices oraz działającej w jej ramach organizacji Mindfulness Association Polska

2012 – dyrektorka artystyczna Brave Festival

2011 – kuratorka Brave Festival

1996 do 2014 – założycielka i główna aktorka Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia

1977 do 1993 – główna aktorka grupy teatralnej Gardzienice.Założycielka Rokpa Polska, oddziału fundacji charytatywnej Rokpa International.

Wstęp wolny, pod warunkiem wcześniejszego zapisu.
Prosimy o przesłanie krótkiego uzasadnienia chęci udziału w warsztacie na adres: koordynacja@laznianowa.pl

Obowiązuje limit miejsc.

Pełny program cyklu “Tabu przemocy”, zmożliwością pobrania, przedstawiamy poniżej:

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco