Złożone narzędzia roślinne

Projekt “Złożone narzędzia roślinne” łączy w sobie teoretyczny namysł i praktyczne badania oscylujące wokół wsparcia przyrody dla rozwoju queerowych form życia, realizowane w ramach rezydencji artystycznej Liliany Zeic. Artystka poszukuje nowych form opowiadania o doświadczania samej queerowości, rozumianej jako niezgody na społecznie, kulturowo i patriarchalnie ustalone normy. W ramach rezydencji artystki dzięki i razem z roślinami, uczyć będziemy się od przyrody: od ich zdolności regeneracji, sposobów wzrostu, rezyliencji oraz połączeń, które kreują się między nimi.

Jak można, wyobrazić sobie wspólnotę nie tylko ludzką? Czy wspólnota queerowa: wspólnota wszystkich tych, które i którzy są na marginesie tego co nazywamy „normą”, może wymykać się także kategoriom gatunkowym i rozszerzać na to co nieludzkie? Na to co roślinne, płynne, agrarne, wychodzące z ziemi?

Przyglądamy się badawczo roślinom traktując je jako autonomiczne i podmiotowe oraz zastanawiać się jak to w ogóle robić. Jak być z roślinami tak by nie używać ich tylko do opowiadania ludzkich opowieści, nie traktować ich tylko jako metaforę? Jak wyobrazić sobie wspólnotę nie tylko ludzką? Czy wspólnota queerowa: wspólnota wszystkich tych, które i którzy są na marginesie tego co nazywamy ‘normą’, może wymykać się także kategoriom gatunkowym i rozszerzać na to co nieludzkie? Na to co roślinne, płynne, agrarne, wychodzące z ziemi?

Ciało roślinne i ciało ludzkie, ich przestrzenność, ich rezyliencja, regeneracja, odporność i wrażliwość to przestrzenie, poddane zostaną równorzędnej analizie oraz w połączeniu ze sobą nawzajem. Wizualność queerowego ‘środowisko naturalnego’: queerowe formy życia, nie ludzkie formy życia, nienormatywne i ekoseksualne, poszukujące, płynne i wrażliwe na siebie nawzajem, staną się główną przestrzenią eksploracji, rozwijając prace artystki nad zbiorem – zielnikiem wiedzy roślin i z roślin (wiedzy nie tylko na temat roślin, ale razem z roślinami). Konkretne rośliny i ich historie, stanowić będą punkt wyjścia do szkicowania możliwych scenariuszy przeorganizowania społecznego. Zaczyn dla przewodnika wyobrażonego, pozanormatywnego_nienormatywnego sposobu organizacji społecznej stanowić będzie krajobraz roślinny Nowej Huty.

Pobytowi badawczemu i rezydencyjnemu artystki w Domu Utopii towarzyszyły spotkania performatywne pt. “ROŚLINNY FEMINIZM, ROŚLINNY QUEER” (8.07.2023), “ROZWIJANIE QUEEROWYCH FORM ŻYCIA. OPOWIADANIE RAZEM Z ROŚLINAMI” (15.07.2023) oraz “CIAŁO ROŚLINNE – CIAŁO LUDZKIE” (21.07.2023). Podczas spotkań Liliana Zeic opowiadała o swoich działaniach artystycznych z perspektywy roślinnych towarzyszek, z którymi przeplatają się jej twórcze ścieżki. Wspólnie z osobami uczestniczącymi przyglądała się połączeniom i wzajemnym przepływom pomiędzy tym co feministyczne, tym co queerowe a tym co roślinne. Tym jak te światy czerpią z siebie i jak nawzajem mogą się wzmacniać. 

Pojawiła się pokrzywa, ruta, świerk i topola, oraz wiele wiele innych roślinnych istot. Punktem wyjścia stały się dla nas konkretne rośliny rosnące na dachu Domu Utopii. Ogród zasiany przez wiatr, stworzony z ruchu roślin, a nie z działalności człowieka. Ogród chwastów, chabazi, badyli i zielska – roślin które nauczyły się żyć przy człowieku, w niesprzyjających warunkach. Roślin kompanek, przetrwanek, towarzyszek.

Zapraszamy do uczestnictwa – w przestrzeni swobody, regeneracji i wzajemnej uważności – w kolejnym warsztatowym spotkaniu z Lilianą Zeic, której tym razem towarzyszyć będzie choreograf Filip Kijowski. Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia z kontakt improwizacją, tańcem czy praktykami ruchowymi, aby uczestniczyć w warsztacie.

O poruszaniu wspólnoty
warsztat ruchowy z elementami rozmowy i performans

prowadzenie: Filip Kijowski, Liliana Zeic 
we współpracy z etnobotaniczką Rutą Pindyryndą 

8 września (piątek)
– warsztat – 18:00-21:00 
– rośliny poczęstunek i wspólna rozmowa – 21:00-22:30

Podczas warsztatu skupimy się nad więziami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, pozwalając aby to one nami poruszały, podczas odkrywania możliwości i potencjalności, jakie daje tworzenie ludzko-roślinnej wspólnoty. 

Skorzystamy z podstaw elementów improwizacji kontaktowej, będzie czas i na rozmowę, i na zabawę i na wspólne oddychanie. 

Ucieleśnioną część warsztatu rozpoczniemy od strojenia naszych systemów nerwowych. Będziemy pracować z głęboką uważnością, wsparciem, troską czy oddaniem kontroli. Otrzymamy możliwość zwrócenia uwagi na to, jak nasze ciało przetwarza te komunikaty, jak je możemy zauważać. Poruszając się w przestrzeni będziemy pracować indywidualnie, w parach oraz wszystkie razem. 

Warsztat zaprasza do przyjrzenia się bliżej sobie za pośrednictwem roślin. Jak możemy razem z roślinami (i dzięki nim) myśleć i wyobrażać sobie rzeczywistość? Jak możemy, dzięki i razem z nimi, współtworzyć świat.

Naszymi przewodniczkami będą rośliny rosnące na dachu Domu Utopii: ogród zasiany przez wiatr, stworzony z ruchu roślin, a nie z działalności człowieka. Ogród chwastów, chabazi, badyli i zielska – roślin, które nauczyły się żyć przy człowieku. A w szczególności jedna konkretna roślina czyli bylica pospolita.

Miejsce: Taras Domu Utopii (3 piętro), dostępność do przestrzeni możliwa jest za pomocą windy. 

Po warsztacie zapraszamy na roślinny poczęstunek połączony z rozmową.


Zapisy na wydarzenie przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl lub za pośrednictwem odpowiedniego przycisku “zapisz się” na stronie internetowej Teatru Łaźnia Nowa.

Liliana Zeic (ona/jej) – Artystka wizualna, queerowa feministka, doktora sztuki. Pracuje z wideo, fotografią, obiektem oraz tekstem tworząc intermedialne i performatywne projekty ​oparte na badaniach artystycznych. Pracuje na wrocławskim ASP, mieszka w Warszawie. 

Filip Kijowski (on/jego) – Queerowy artysta zaangażowany społecznie. Założyciel i pomysłodawca Biblioteki Azyl w Galerii Labirynt w Lublinie. Jego nomadyczna praktyka opiera się na wiedzy i osobistych doświadczeniach z choreografii, perfomansu i improwizacji. 

fot. Liliana Zeic

#newsletter
Bądź na bieżąco