O projekcie

29.06.2020

Budynek Nowe Skrzydło Rozpoczęcie robót kwiecień 2019 fot. Remedia

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pełna nazwa projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”. Nazwa skrócona: „Dom Utopii”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 150 134,42 zł.

#newsletter
Bądź na bieżąco