PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Przedstawiamy prowadzących SZKOŁĘ EKOPOETYKI W DOMU UTOPII.

 

fot. Magdalena Księżopolska

Grzegorz Czemiel

Adiunkt w Zakładzie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca i koordynator w Szkole Ekopoetyki, tłumacz. W obszarze jego zainteresowań badawczych leżą: współczesna poezja i literatura New Weird, przekładoznawstwo oraz teoria literatury i filozofia, zwłaszcza ekopoetyka i realizm spekulatywny. Ponadto przekłada teksty krytycznoliterackie, naukowe i poezję.

fot. Albert Zawada

Julia Fiedorczuk

Pisarka, poetka, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała w roku 2000 tomem poetyckim Listopad nad Narwią, za który otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Autorka kilku zbiorów wierszy, opowiadań i dłuższych utworów prozatorskich, w tym nominowanej do nagrody Nike powieści Nieważkość(2015), oraz Pod słońcem (2020). Laureatka nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom Psalmy(2018) i austriackiej nagrody Huberta Burdy (2005). W 2015 wydała pionierskie studium Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, rok później uzyskała habilitację na podstawie cyklu zatytułowanego: Ekopoetyka a konwencje poezji amerykańskiej XX wieku. Razem z Gerardo Beltránem prowadzi portal www.ekopoetyka.org. Jej utwory zostały przełożone na ponad 20 języków, w tym walijski, japoński i islandzki.

fot. archiwum prywatne

Aleksandra Gołdys

Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury. Obecnie pracuje jako liderka projektu w EIT Climate KIC Polska.

fot. archiwum prywatne

Joanna Grzymała-Moszczyńska

Psycholożka społeczna. Doktorat uzyskała w 2018 roku w Instytucie Psychologii UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianej psychologii działań zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w ruch klimatyczny i związki zawodowe oraz przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Zajmuje się kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz psychologią migracji. Jest autorką i współautorką wielu publikacji i książek, w tym: Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu (2019), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji (2015) oraz Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności (2013). Swoje zainteresowania naukowe łączy z zaangażowaniem społecznym.

fot. archiwum prywatne

Michał Gulik

Medioznawca, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w którym prowadzi zajęcia z obszaru posthumanizmu i teorii nowych mediów. Redaktor „Przeglądu Kulturoznawczego”, stały współpracownik „Dwutygodnika”. Publikował między innymi w „MOCAK Forum”, „Szumie” i „Ekranach”. Współredaktor książek Więcej niż obraz (2015) i Remiks. Teorie i praktyki (2011). Członek kolektywu ≋h≋o≋m≋a≋r≋, poświęconego filozofii akceleracjonizmu. Kurator wystawy Second Coming Gregora Różańskiego (2017), współkurator programu dziennego festiwalu Unsound.

fot. Khoj International Artists’ Association, New Delhi

Grupa Centrala

Centrala to Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis – grupa projektowa i warszawskie studio architektoniczno‑badawcze realizujące program reinterpretacji i interwencji dążących do odnowy języka architektury. Ich sposoby pracy są w takiej samej mierze kreowane na bazie własnych badań narracje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak i projekty budowlane oraz artystyczne. Są zaangażowane w edukację architektoniczną — prowadzą liczne spacery, wykłady i warsztaty.Projekt „Amplifikacja natury” kuratorki Anny Ptak i Centrali prezentowany był w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia 2018. Obecnie Centrala kontynuuje ten temat, tworząc projekty o architekturze‑w‑przyrodzie i przyrodzie‑w‑architekturze.

fot. Pokrzewka Kapturka

Michał Książek 

Ornitolog i kulturoznawca, a także przewodnik syberyjski. Spędził kilka lat w Jakucji. Publikował w „Polityce”, „Lesie Polskim” i w „Twórczości”. Laureat m. in. Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii debiut roku za tomik Nauka o ptakach oraz Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za reportaż Droga 816.

fot. Klaudyna Schubert

Małgorzata Lech

Teatrolożka, dramaturżka, pedagożka. W kulturze pracuje od piętnastu lat jako kuratorka projektów, specjalistka ds. komunikacji, prowadząca warsztaty. Ostatnio rozwija swoje zainteresowania w obszarze pedagogiki teatru, uczestniczka cyklu Teatr-Sztuka-Spotkanie w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Działa w myśl idei, że edukacja artystyczna i kulturalna są bardzo ważne w procesie dojrzewania.

fot. archiwum prywatne

Krzysztof M. Maj

Adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; groznawca, teoretyk narracji fantastycznych i światotwórczych. Autor książek Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (2015) i Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania (2019) oraz artykułów naukowych poświęconych badaniom nad światotwórstwem, grami wideo, narratologią transmedialną i fantastyką. Współredaktor książek More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (2016), Narracje fantastyczne (2017), Ksenologie (2018) oraz Dyskursy gier wideo (2019).

fot. za https://kameraakcja.com.pl/wydarzenie/wideoesej-pomysl-produkcja-premiera/

Michał Matuszewski

Kurator filmowy, programer, badacz, eseista filmowy. Kurator wielu wydarzeń filmowych i retrospektyw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wiodącej instytucji sztuki w Polsce – od pokazów filmów eksperymentalnych po kino gatunkowe. Współkurator Konkursu Polskich Filmów Eksperymentalnych oraz Konkursu Międzynarodowego na festiwalu Short Waves. Był członkiem międzynarodowych jury (Wenecja, Berlin, Cannes, Oberhausen) i opublikował kilka artykułów na temat wirtualnej rzeczywistości i krytycznych badań nad zwierzętami w mediach. Jest stypendystą Culture and Animals Foundation i pracuje nad wideoesejem na temat spojrzenia zwierząt w filmie. Członek Pracowni Eseju Filmowego w Szkole Filmowej w Łodzi. Jego najnowszy esej „Pamięci topsy/ Re-membering Topsy” jest pokazywany w Muzeum Narodowym w Warszawie.

fot. Dominik Stanisławski / Dom Utopii

Rafał Mazur

Muzyk i filozof. W swojej działalności artystycznej łączy muzykę improwizowaną, nagrania terenowe, soundscape composition i instalacje dźwiękowe. W ramach projektu „Wielki Dźwięk nie brzmi” łączy aktywność dźwiękową z zagadnieniami poznawczymi. W ramach Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii realizuje cykl Koncertów Głebokiego Słuchania. Projekt zapoczątkował tworzenie „Audiosfery” w której trwają prace nad budową Ogrodu Ciszy. Tworzy autorski projekt filozoficzny „Listening Philosophy” w którym stara się skonstruować ramy możliwego systemu myślowo-poznawczego wyprowadzonego ze sposobu funkcjonowania zmysłu słuchu i opisać cechy kultury audiocentrycznej. 

fot. archiwum prywatne

Marcin Mokry

Poeta. Zadebiutował w 2017 roku tomem “czytanie. Pisma”. Od 2019 roku współtwórca projektu kulturalno-społecznego „Dings”. Kurator sceny literackiej na Slot Art Festival’u. W 2022 roku wydał quasi-cyberpunkowy mockument poetycki “żywe linie nowe usta“. Mieszka w Rachelanach.

fot. archiwum prywatne

Anna Nacher

Profesor nadzwyczajna w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowniczka Zakładu Mediów Audiowizualnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, grach wideo w strategiach artystycznych. Aktualnie bada estetykę obrazowania post-cyfrowego (rzeczywistość wirtualna, obrazowanie zautomatyzowane), internet platforms, oraz niereprezentacjonistyczną teorię mediów. Stypendystka Fulbrighta i redaktor naczelna Przeglądu Kulturoznawczego. Zastępczyni przewodniczącej Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Od grudnia 2019 w Board of Directors międzynarodowej organizacji Electronic Literature Organization.

fot. Monika Stolarska

Marta Pawlik

Pedagożka teatru, specjalistka ds. wizerunku i PR, prowadzi warsztaty i spotkania z młodzieżą w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Filolog polski z wykształcenia, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, kursów i warsztatów z dziedziny ruchu, performansu i reżyserii. 

fot. Paweł Harlende

Agata Puwalska

Poetka. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęła drugie miejsce w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Rafała Wojaczka. Otrzymała wyróżnienie w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marka Hłaski. Laureatka 40. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Debiutowała w almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2019. Pierwszy tom haka! ogłosiła w 2021 roku jako laureatka projektu Biura Literackiego „Pierwsza książka wierszem”. Publikowała między innymi w „Tlenie Literackim”, „Drobiazgach”, „Stonerze Polskim”, „Babińcu Literackim” i zinie „PÜF – PUF”. Jej wiersze zostały włączone do Antologii dla opornych wydanej przez Staromiejski Dom Kultury w 2020 roku. Ostatnio opublikowała tom Paranoia Bebop (2022).

fot. archiwum prywatne

Maciej Rosiński

Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Analizuje dyskurs naukowy i edukacyjny, przede wszystkim pod kątem użycia figuratywnego języka, obrazów i gestów. Autor monografii Metaphor activation in multimodal discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts (2019) i laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego za najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2018 roku.

fot. Klaudyna Schubert

Małgorzata Szydłowska 

Scenografka, dyrektorka ds. Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii, wicedyrektorka Teatru Łaźnia Nowa ds. produkcji teatralnych. Absolwentka scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zaprojektowała scenografię i kostiumy do kilkudziesięciu spektakli wystawianych w teatrach dramatycznych, operowych i muzycznych w Polsce i za granicą. Tworzy instalacje, wystawy i projekty multimedialne. Pomysłodawczyni i kuratorka cyklu edukacyjnego „Myśląca ręka”, realizowanego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pomysłodawczyni i kuratorka projektu „Archeologia codzienności” realizowanego w Domu Utopii. 

fot. fotobudka

Łukasz Trzciński 

Artysta wizualny, kurator, współzałożyciel Fundacji Imago Mundi (obraz świata / świat w obrazie), specjalista ds. edukacji artystycznej i projektów społecznych Domu Utopii. Od lat 90. realizuje projekty dedykowane ekonomicznej i społecznej transformacji Nowej Huty. Autor/kurator takich projektów jak: Homo Hutens (1997-2001), 802 procent normy (2007), GERMS-DNA Nowej Huty (2017/2022), serii Warsztatów Solidarności Międzygatunkowej (2022) dedykowanej jej nieludzkim mieszkańcom oraz projektu idealcity.pl (2017-  ), w którym Nowa Huta staje się kluczem do badania szerzej ujętego doświadczenia nowoczesności. 

Poniżej udostępniamy link do formularza zapisów:

fot. tytułowe Albert Zawada

#newsletter
Bądź na bieżąco