Wielokulturowe Warsztaty Kulinarne – kuchnia romska

  • sobota 08.01.2022
  • godzina: 13:00

Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków zaprasza na cykl Wielokulturowych Warsztatów Kulinarnych. Przedstawiciele/lki różnych kultur przygotują potrawy charakterystyczne dla regionu swojego pochodzenia, a także opowiedzą o ich znaczeniu w ich kulturze. Pierwsze warsztaty odbędą się już 8 stycznia o godzinie 13.00 w Domu Utopii w Nowej Hucie. Tematem spotkania będą tradycje kulinarne Romów.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie pokazu kulinarnego, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu potraw, takich jak:

– Herbata romska

– Hałuski (danie mięsne)

– Zamieszka (danie wegetariańskie)

– Ciasto romskie

Pokaz zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem na temat kultury i tradycji Romów, ich podstawowych symboli oraz grup romskich zamieszkujących Kraków.

czas trwania: 2h

Informacje o prowadzących:

Marzena Fras – prezeska integracyjnego stowarzyszenia Sawore, asystent romski od ponad 10 lat, asystent zawodowo socjalny, prowadzi świetlice integracyjna dla dzieci romskich , prowadzi warsztaty na temat kultury romskiej, bierze udział w konferencjach o tematyce romskiej , brała udział w programach unijnych.

Edyta Jaśkowiak – aktywistka, sekretarz Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos w Krakowie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z wychowaniem plastycznym. Pracuje w krakowskich szkołach jako asystent edukacji romskiej. Prowadzi świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży Amaro Kher, na terenie Nowe Huty. Współorganizowała wiele projektów związanych z edukacją dzieci romskich, jak np.: Nońcia, Romski Pstryk, Warsztaty na temat Historii Romów. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program.

Grazyna Jaskowiak – będzie gotować tradycyjne potrawy romskie .

Regulamin warsztatów oraz formularz rejestracyjny zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia: www.wielokulturowykrakow.pl

Projekt finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Regulamin warsztatów oraz formularz rejestracyjny zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia: www.wielokulturowykrakow.pl Projekt finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco