Spółdzielnia Dobrych Praktyk: Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji UMK – konsultacje z mieszkańcami

  • poniedziałek 15.05.2023
  • godzina: 13:00 - 19:00

Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, w tym mieszkańcami, lokalnymi liderami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji. Spotkanie będzie służyło wsłuchaniu się w głos interesariuszy, a tym samym pogłębieniu wiedzy na temat problemów i potencjałów obszarów Krakowa, które należy objąć rewitalizacją.

Organizator: Urząd Miasta Krakowa – Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Wstęp wolny.


Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco