Spółdzielnia Dobrych Praktyk: Gala Konkursu „Junior Demokracji” 2023

  • sobota 30.09.2023
  • godzina: 11:00 - 15:00

Gala Konkursu „Junior Demokracji” 2023

30.09.2023

w godzinach 11.00 – 15.00

organizator: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

OD ORGANIZATORA:

Konkurs „Junior Demokracji” jest realizowany w ramach projektu Laboratorium Młodzieżowej Demokracji, który jest współfinansowany przez Ambasadę USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Projekt Laboratorium Młodzieżowej Demokracji jest skierowany jest do zespołów młodzieżowych w wieku 13-19 lat i ich opiekunów, nauczycieli, instruktorów, liderów, władz lokalnych i wszystkich środowisk społeczno-kulturalno-gospodarczych, szczególnie z obszarów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast oddalonych od centrów koncentracji życia i aktywności społecznej i obywatelskiej w Polsce.

W ramach projektu został ogłoszony konkurs „Junior Demokracji” 2023 r.

Przedmiotem konkursu było aktywizacja obywatelska i społeczna młodzieży w tym budowanie społeczeństwa obywatelskiego wspólnot lokalnych, zaangażowanie młodzieży w życie swoich społeczności poprzez przygotowanie koncepcji projektu wskazującego sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów lokalnych o charakterze społecznym, tzw. projektów inicjatywy społecznej.

Projektami inicjatywy społecznej w szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, ideę lub sposób działania na rzecz danej społeczności, debaty publiczne, konferencje, seminaria itp.

W tegorocznej edycji konkursu udział bierze 9 zespołów młodzieżowych z terenu małopolski m.in. z Bibic, Bochni, Gorlic, Krakowa, Libuszy Rożnowic, Szczurowej, Tarnowa

Program Gali:

1. Powitanie zebranych gości

2. Prezentacja projektów oraz wyników ich wdrażania i planów rozwoju projektu w przyszłości

3. Wręczenie nagród i wyróżnień

Kontakt:

https://fundacjamis.org.pl/kontakt/

https://junior.fundacjamis.org.pl/

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco