Spółdzielnia Dobrych Praktyk: Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju

  • czwartek 16.05.2024
  • godzina: 17:00 - 18:30


OD ORGANIZATORA, FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

„Warsztaty masterclass” – odbywają się  w ramach projektu Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju. Skierowane są do osób w wieku 16-30 lat, które uczestniczą w III module „Energia”. Moduł poświęcony jest kwestiom związanym z energią oraz wpływowi nawyków ludzkiego użytkowania energii na stan środowiska. W trakcie tego kursu uczestnicy dowiedzą się, jakie są źródła energii, co to jest efektywność energetyczna oraz jaki wpływ codzienne zachowanie użytkowników energii ma na jej zużycie.

16.05.2024, godz. 17:00

W kolejnej odsłonie projektu zapraszamy na spotkanie masterclass pt. “Po co komu prąd z Atomu”, które poprowadzi prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski – profesor Fizyki Reaktorów i Fizyki Neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii (KTH) w Sztokholmie. W latach 2000-2006 Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologii. Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych – IVA. W latach 2006-2011 Zastępca Dyrektora Wykonawczego, Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki (ISTC) w Moskwie. Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.

Dotychczasowe spotkania w ramach projektu odbyły się 11, 16, 18, 20 i 25 kwietnia.

Projekt „Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju” ma na celu jest wzrost świadomości i zaangażowania społecznego młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie i działalność Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju. W projekcie zostanie opracowane innowacyjne narzędzie do pracy z młodzieżą – model Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju, który zostanie zawarty w przewodniku „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Model akademii w ramach pilotażu będzie testowany równolegle w 3 krajach partnerskich, w Polsce, Włoszech i Turcji wśród min. 100 młodych osób w wieku 18 -30 lat. W trakcie pilotażu odbędzie się szereg działań aktywizujących młodzież oraz powstaną materiały edukacyjne dotyczące współczesnych problemów klimatycznych i społecznych, które zostaną udostępnione na platformie VOD.

Po ewaluacji pilotażu model Akademii zostanie ulepszony i powstanie finalna wersja przewodnika, która zostanie opublikowana w formie elektronicznej we wszystkich językach krajów partnerstwa oraz w języku angielskim i ukraińskim. Przewodnik „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju” oraz platforma VOD na której zostaną zgromadzone wysokiej jakości materiały edukacyjne dot. zrównoważonego rozwoju zostaną wykorzystane przez młodych ludzi do samodzielnej nauki lub przez osoby, bądź instytucje pracujące z młodzieżą w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Więcej informacji na stronie: https://young.oees.pl/uniwersytetoees/


Kontakt:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków E-mail: biuro@fundacjagap.pl, Tel. +48 12 423 76 05 www.fundacjagap.pl

Dofinansowano z projektu „Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju – partnerstwo na rzecz edukacji młodzieży w kierunku odpowiedzialnego rozwoju społeczno-gospodarczego” realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco