Prezentacja innowacji “Inkubatora Dostępności” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  • poniedziałek 19.12.2022
  • godzina: 10:30 - 12:00

Od organizatora:

Projektując rzeczywistość dostępną i dbając o wyrównywanie szans do usług, dóbr kultury, rekreacji – wciąż poszukujemy inspiracji i możliwości, aby jeszcze szerzej i pełniej udostępniać ofertę mieszkańcom, niezależnie od ich możliwości i ograniczeń. Tworzenie niestandardowych sposobów na rozwiązywanie problemów społecznych to wyzwanie samorządów i ważne zadanie, które Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uruchomił i prowadzi od 2016 roku, jako inkubator innowacji społecznych.

Po trzech latach realizacji projektu „Inkubator Dostępności” możemy zaprezentować Państwu wybrane innowacje, które rekomendujemy do wykorzystania na szeroką skalę. Oferujemy poznanie rozwiązań, które są gotowymi do zastosowania produktami i mogą wpłynąć na zwiększanie dostępności w regionie. Jednocześnie wpisują się w najnowsze trendy polityki społecznej państwa i wypełniają założenia Programu Rządowego Dostępność Plus na lata 2018-2025.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dla Koordynatorów Dostępności, które odbędzie się 19 grudnia 2022 roku w Krakowie w DOMU UTOPII – Międzynarodowym Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a, o godz. 10:30

Zaprezentujemy między innymi nowatorskie modułowe maty, ułatwiające bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym czy niskorosłym – w przestrzeni podczas imprez plenerowych, Wibraap – rozwiązanie, dzięki któremu osoby g/Głuche mogą odczuć muzykę, wózek zakupowy, który pozwala rodzicom starszych dzieci z niepełnosprawnością, na samodzielne i wygodne zrobienie zakupów. Wierzymy, że dzieląc się rozwiązaniami wspólnie możemy tworzyć dostępną przestrzeń publiczną.

Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres: akaminska@rops.krakow.pl do dnia 15.12.2022 r. O szczególnych potrzebach związanych z uczestnictwem np. potrzeba korzystania z tłumacza PJM, prosimy informować bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco