Boska Komedia: Warsztat “Granice, narracja i intencja w komunikacji” (w ramach programu „Tabu przemocy”)

  • poniedziałek 12.12.2022
  • godzina: 10:00 - 14:00

Otwarty dialog bezpieczną przestrzenią w obszarze nadużyć, przekroczeń, przemocy

Zainaugurowany w 2022 roku projekt „Tabu przemocy”, organizowany przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia powstał z potrzeby ujawniania i nazywania zjawisk niepożądanych w środowisku teatralnym. Dyskusja o nadużyciach władzy, przemocy psychicznej, ekonomicznej, symbolicznej i fizycznej w polskim teatrze i szkołach artystycznych toczy się już od kilku lat i nadal wywołuje wiele emocji. Bolesne i złożone problemy środowiska zostały ujawnione dzięki indywidualnej odwadze i wysiłkowi osób, które zdecydowały się o nich mówić. Dostrzegamy i doceniamy rozwój tej przybierającej na sile dyskusji, zaangażowanie przedstawicieli środowiska teatralnego i działania zmierzające do poprawy sytuacji. „Tabu przemocy” tę dyskusję poszerza i pogłębia w duchu otwartości, porozumienia, inkluzywności i wzajemnego szacunku, mapuje różnorodne potrzeby i perspektywy oraz skuteczne mechanizmy i narzędzia zapobiegania przemocy, sposoby budowania relacji opartych na dobrej komunikacji i zaufaniu, by tworzyć bezpieczną przestrzeń w teatrach i szkołach artystycznych. 

W ramach “Tabu przemocy” odbywają się środowiskowe konsultacje wewnętrzne, debaty tematyczne i warsztaty poświęcone przemocy ekonomicznej, symbolicznej i psychicznej obecnej w systemie, cierpieniu osób doświadczających przemocy, potrzebie zadośćuczynienia i resocjalizacji, kryzysowi relacji i zaufania, narracji i językowi w dyskusji o przemocy, roli i odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności i trudzie osób zarządzających instytucjami, oporowi przed zmianą, solidarności środowiska wobec nierówności, rozwiązaniom poprawiającym bezpieczeństwo pracy i budowaniu narzędzi do zarządzania zmianą. „Tabu przemocy” jest w zamyśle przestrzenią uczenia się, poznawania różnych perspektyw, wzajemnego słuchania, dzielenia się refleksjami, wiedzą, wnioskami, przykładami dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Chcemy wyjść z tego procesu mądrzejsi, bogatsi o nową wiedzę, otwarci na zmianę, która przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w edukacji, kreacji i produkcji w dziedzinie teatru.

Poniedziałek, 12.12.2022

Warsztaty

10:00-14:00

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Prowadzenie: Justyna Rutkowska

Warsztat stworzy przestrzeń do rozwijania kultury braku oskarżeń i braku stygmatyzacji w relacji interpersonalnej oraz intrapersonalnej. Nie tylko w kontakcie z innymi, ale też z sobą możemy pielęgnować przytomny życzliwy stan umysłu, rozumienie złożoności natury ludzkiej oraz higienę emocjonalną. Wszystko po to, by redukować wrogość, agresję i przemoc. By w to miejsce mogła pojawić się pozycja życzliwości i postawa bezpieczeństwa dla sytuacji trudnych związanych z nadużywaniem siebie w relacji z drugą osobą oraz nadużywaniem innych. Przyjrzymy się także podstawom asertywnej komunikacji, aby lepiej radzić sobie w obszarze granic.

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, TRENER: Justyna Rutkowska 

Od kilkunastu lat prowadzi VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia. Jest psychologiem i psychoterapeutą. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Grupie TROP w Warszawie oraz Szkole Trenerów „Meritum” w Katowicach, aktualnie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest psychosomatyką, higieną psychiczną, kulturą braku oskarżeń i braku stygmatyzacji, rozumieniem w miejsce oceniania. Zagadnienia komunikacji rozumienia podejmowała m.in. w Programie Trzecim Polskiego Radia u Darka Bugalskiego w „Klubie Trójki” oraz Programie kulturalnym „Rezerwacja” u Katarzyny Janowskiej. Aktualnie jest w Zespole projektu „Tabu przemocy” Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie.

Wyróżniającym doświadczeniem psychologiczno-artystycznym było zaproszenie Jej do Inauguracji X Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych „Pępek Świata” Teatru Witkacego (2021), w ramach której wspólnie z prof. Pawłem Dyblem oraz Jadwigą Koźmińską-Kiniorską współprowadziła panel „Psychoterapia Witkacego u Karola de Beauraina”. Ukończyła program „Zarządzanie energią życiową 8xO” Wojciecha Eichelbergera oraz „Grupę otwarcia” w Laboratorium Psychoedukacji. Swoje kompetencje teatralne rozwija podczas systematycznych warsztatów prowadzonych przez aktorów Teatru Witkacego.

Prowadzi zajęcia dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, także prowadziła dla Politechniki Śląskiej, Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, SWPS w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a także wielu szkół każdego szczebla (Zespoły Szkół, Gimnazja, Szkoły Podstawowe, Licea Ogólnokształcące) oraz licznych świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie w całej Polsce. Szkoliła także kadrę m.in. Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Dominowie, Głogowie, Grodzisku Wielkopolskim, Sadowicach, Świdnicy, Chojnicach. Przeprowadziła szkolenia i warsztaty dla kilkudziesięciu jednostek medycznych, oświatowych, resocjalizacyjnych i biznesowych w całej Polsce. Od 2017 r. organizuje w Tychach coroczne edycje Brain Awareness Week DANA. Zorganizowała trzyletni projekt 2016–2018 „Integracja Życia – lepiej kochać, pracować i żyć”, podczas którego prowadziła warsztaty i panele m.in. z prof. Jerzym Vetulanim, dr Agatą Norek, Justyną Pronobis-Szczylik, Jackiem Santorskim. We współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Śląskiego zrealizowało trzy zdalne projekty w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2021.

Wstęp wolny, pod warunkiem wcześniejszego zapisu.
Prosimy o przesłanie krótkiego uzasadnienia chęci udziału w warsztacie na adres: koordynacja@laznianowa.pl

Obowiązuje limit miejsc.

Pełny program cyklu “Tabu przemocy”, zmożliwością pobrania, przedstawiamy poniżej:

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco