Zapraszamy na wystawę GERMS (DNA Nowej Huty) Yana Tomaszewskiego

Otworzyliśmy wystawę Yana Tomaszewskiego – GERMS (DNA Nowej Huty), w dialogu z fotografiami Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala. Zapraszamy do oglądania do końca sierpnia!


Wystawa „GERMS” (zalążki) współczesnego artysty Yana Tomaszewskiego inspirowana jest fotografiami Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala dokumentującymi czołowe przedsięwzięcie tzw. Planu sześcioletniego oraz wykopaliskami archeologicznymi na terenie nowo powstającego miasta. Odkrywa zaskakujące paralele pomiędzy znalezionymi przez naukowców obiektami, założeniami urbanistycznymi Nowej Huty, poszczególnymi rozwiązaniami architektonicznymi, jak również wpisanymi w jej koncepcję elementami inżynierii społecznej. Wszystko wskazuje, że to fragmenty jej porwanego DNA…

„GERMS” Yana Tomaszewskiego stanowi element wieloetapowej pracy badawczej ze zbiorem fotografii Miasto Idealne, ukierunkowanej na poszukiwanie jego znaczeń. Tworzące go fotografie Henryka Makarewicza (1917–1984) i Wiktora Pentala (1920-2013) to wielopłaszczyznowy zapis pierwszych lat Nowej Huty, miasta pomyślanego i realizowanego jako całościowy koncept tak architektoniczny jak i społeczny. Choć zbiór jest dziełem zaledwie dwóch autorów przecinają się w nim zróżnicowane, reprezentujące odmienne perspektywy, spojrzenia a za tym – polityki pracy z obrazem. Rozwijana przez artystę od 2017r. seria „GERMS”, powstaje w bezpośredniej inspiracji fotografiami obu autorów jak i oryginalnymi artefaktami ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, stanowi jednocześnie projekt otwarty.

Złożona z prac zrealizowanych przez artystę na przestrzeni lat 2017-2022 (ostatnie powstały w trakcie rezydencji artystycznej Yana Tomaszewskiego w Domu Utopii) instalacja nawiązuje do tradycji gabinetów osobliwości.
Ceramiczne obiekty artysty, autentyczne znaleziska archeologiczne z terenów dzisiejszej Nowej Huty z zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, fotografie z czasów jej powstawania uspójnia instalacja czerpiąca z nowohuckich detali architektonicznych, zarówno historycznych jak i zupełnie współczesnych, formując splątaną sieć łańcuchów DNA dzielnicy.

Więcej o pracy artysty na stronie https://idealcity.pl/ pisze Szymon Maliborski: https://idealcity.pl/narracje/germs-2/

współpraca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Fotografii

11.06 – 31.08.2022 Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

kurator: Łukasz Trzciński


Yan Tomaszewski jest francusko-polskim artystą wizualnym i filmowcem. Ukończył Beaux-Arts de Paris oraz Le Fresnoy Studio national des arts contemporains. Jego projekty, często narracyjne w charakterze, łączą metodologie badawczą z formalnymi eksperymentami krążącymi wokół rzeźby i filmu.
Realizował wystawy indywidualne w Musée de l’Air et de l’Espace w Paryżu (FR), CSW Kronika czy Muzeum Middelheim w Antwerpii (BE). Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w MAK Center for Art and Architecture w Los Angeles (USA), Artience Daejeon (KR), Fondation Hippocrène w Paryżu (FR), Centre Pompidou (FR), oraz na Manifesta 9 w Genk (BE).Jego filmy były pokazywane na takich festiwalach jak IDFA International Documentary Film Festival w Amsterdamie (NL), FIFA Montreal (CA), FID Marseille (FR), Kasseler Dokfest (DE), Doclisboa (PT), ostatnio w ramach prezentacji solowej dla Prospectif Kino w Centre Pompidou w Paryżu (FR).
W 2019 roku nominowany do nagrody Sciences Po Prize for Contemporary Art, a w 2020 roku finalistą Studio Collector Prize i laureatem Allegro Prize.

#newsletter
Bądź na bieżąco