Zapraszamy na debatę o przyszłości Nowej Huty

Serdecznie zapraszamy na publiczną debatę o przyszłości nowohuckiego Kombinatu, organizowaną przez Krakowski Alarm Smogowy. Partnerem wydarzenia jest Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii.

“Debata o przyszłości Nowej Huty. Scenariusze rozwoju a oczekiwania mieszkańców” odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w formule otwartej dyskusji w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii na osiedlu Szkolnym 26a w Nowej Hucie.

Za sprawą debaty chcemy rozpocząć szeroką dyskusję na temat przyszłości przemysłowego terenu. Chcemy przy tym podjąć próbę wypracowania najlepszych rozwiązań dla Nowej Huty, uwzględniających potrzeby mieszkańców. W debacie poruszymy także temat możliwości utworzenia na terenie Kombinatu Strefy Przemysłowej. 

Na debatę zaproszeni zostali:
Prezydent Miasta Krakowa – Aleksander Miszalski,  
Łukasz Sęk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, 
Filip Witkowski – Przedstawiciel Polskiego Konsulatu w Ostrawie, 
dr hab. inż. Mariusz Czop oraz dr inż. Paweł Gajda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Zaproszenie zostało także wysłane do firmy ArcelorMittal w Krakowie, czyli właściciela terenów nowohuckiego kombinatu metalurgicznego. Liczymy na udział wszystkich zaproszonych uczestników.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby porozmawiać na temat przyszłości dzielnicy. Wydarzenie pozwoli wymienić się poglądami na temat wizji, kierunku zmian i priorytetów, jakimi powinny kierować się władze miasta przy uchwalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Kombinatu.

Mamy nadzieję, że wypracowane pomysły będą pierwszym krokiem do zapewnienia lepszej przyszłości dla mieszkańców Nowej Huty.

Ponad sześćdziesiąt lat temu Jane Jacobs w swojej słynnej książce „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” zakwestionowała dominujący model rozwoju przestrzennego, który opierał się wyłącznie na kryteriach ekonomicznych. Podkreśliła kluczową rolę społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Jacobs pisała: „Miasta mają zdolność dostarczania czegoś każdemu, ale tylko wtedy, gdy są tworzone przez wszystkich”. Autorka uważała, że aby miasta były pełne życia i różnorodne, należy traktować społeczność miejską jako istotny element tego procesu. W dzisiejszych czasach włączenie społeczne jest uznawane za jeden z najważniejszych celów planowania przestrzennego, obok efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Krakowski Alarm Smogowy od lat wspiera ten kierunek. – Mieszkańcy Nowej Huty pragną dla siebie i swoich dzieci bezpiecznej, zrównoważonej przyszłości. Z naszych badań wynika, że nie godzą się na Strefę Przemysłową i przekroczenia norm dotyczących jakości powietrza. Opowiadają się po stronie rozwiązań czystych, bezemisyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie. Poprzez debatę chcemy rozpocząć rozmowę o szczegółach transformacji tej dzielnicy – mówi Ewa Lutomska z KAS. – Miasto, które podejmuje działania ograniczające emisje z gospodarstw domowych i transportowych, powinno też radykalnie ograniczyć emisje przemysłowe – podkreśla.

#newsletter
Bądź na bieżąco