Trwają zapisy do Szkoły Ekopoetyki

Szkoła nie musi być nudna – może uczyć krytycznego myślenia, społecznej odpowiedzialności oraz aktywnej postawy wobec świata. Taka właśnie jest Szkoła Ekopoetyki, czyli pięciodniowy intensywny cykl warsztatów w ramach festiwalu Bomba Megabitowa², którą będziemy gościć w Domu Utopii w dniach 5-9 września.

„Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni” – pisał Lawrence Buell, jeden z popularyzatorów humanistyki środowiskowej, wysuwającej na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. To zdanie wyznaczyło kierunek twórcom Szkoły Ekopoetyki.

Dziś jest jasne, że kryzysu ekologicznego – czy raczej kryzysów ekologicznych (utraty bioróżnorodności, ocieplania się klimatu, kurczących się zasobów wody) – nie da się rozpatrywać w oddzieleniu od innych kryzysów planetarnych, takich jak: coraz bardziej masowe migracje ludności, pogłębiające się nierówności między bogatymi i biednymi, pandemie czy wojny.

Ekologia nie jest ucieczką od świata z jego złożonością i cierpieniem, a wręcz przeciwnie – jest konfrontacją, czasem bolesną, z rzeczywistością. Na uszkodzonej planecie nadal jednak toczy się życie – ludzkie i nie-ludzkie – a obok zniszczenia odbywa się tworzenie. Szkoła Ekopoetyki jest naszą próbą skierowania energii ku tworzeniu. Jest działaniem kolektywnym. Jest poszukiwaniem twórczych strategii przetrwania.

Szkoła Ekopoetyki to przestrzeń do refleksji na temat kryzysu ekologicznego, w której łączą się perspektywy humanistyczne, przyrodnicze i artystyczne. To też niepowtarzalna okazja do twórczego spotkania z: Filipem Springerem, Izabelą Smelczyńską, Barbarą Klicką, Julią Fiedorczuk, Grzegorzem Czemielem, Zuzą Warso, Maciejem Rosińskim, Agatą Puwalską, Aleksandrą Gołdys, Joanną Grzmałą-Moszczyńską, Michałem Matuszewskim, Witkiem Orskim i Wiktorem Kotowskim.

Spotkania odbędą się w dniach 5-9 września i przeznaczone są dla młodzieży ze szkół średnich, studentów oraz dorosłych. Zajęcia obejmą wykłady, dyskusje, warsztaty, spacery oraz wspólne sesje czytania i słuchania. 

𝗭𝗔𝗣𝗜𝗦𝗬 𝗜 𝗗𝗢𝗗𝗔𝗧𝗞𝗢𝗪𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗝𝗘
Liczba miejsc w Szkole Ekopoetyki jest ograniczona, a zapisy trwają do 14.08. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: bombamegabitowa@kbf.krakow.pl

Pełen harmonogram Szkoły Ekopoetyki i więcej szczegółów: 
https://bombamegabitowa.com/bomba-edukacja/szkola

Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

#newsletter
Bądź na bieżąco