Spacerowykłady terenowe – grzyby i nietoperze w Nowej Hucie

Kto zamieszkuje Nową Hutę? Postanowiliśmy zaktualizować status mieszkańców_mieszkanek dzielnicy, uwzględniając nie tylko antropocentryczną perspektywę, ale też – a może przede wszystkim – współzamieszkujące nowohucką przestrzeń inne gatunki, istoty nieludzkie. Takie szerokie spojrzenie było do tej pory pomijane w dyskursie dotyczącym Nowej Huty.

Zapraszamy Was na ekscytujące spacery śladami nowohuckich grzybów i nietoperzy. Bilety znajdziecie tutaj.

Grzyby w Nowej Hucie

Pozwólcie, że przedstawimy Wam kilka z naszych pomijanych dotąd sąsiadek_sąsiadów: płaskolepek poduszeczkowaty, włośniczka, trzęsak pomarańczowożółty, chrobotek strzępiasty, rozszczepka pospolita, próchnilec maczugowaty, kisielnica kędzierzawa.

Przewodnikiem po fascynującym świecie nowohuckich grzybów będzie Ryszard Janiczek, autor profilu Grzyby w Nowej Hucie, który w miejskim biotopie dzielnicy rozpoznał już ponad 300 gatunków, w tym stanowiska grzyba chronionego.

Zaczęliśmy w niedzielę 3 lipca o godz. 10:00 w Domu Utopii, a na kolejny spacer w poszukiwaniu nowohuckich grzybów zapraszamy do Parku Lotników Polskich 10 lipca o godz. 17:00 (zbiórka przy fontannie od strony al. Jana Pawła ii).

Prowadzenie: Ryszard Janiczek (Grzyby w Nowej Hucie)

Nietoperze w Nowej Hucie

W Polsce występuje ok. 30 gatunków nietoperzy, część z nich zasila faunę miejską stanowiąc istotny element ekosystemu, m. in. przyczyniając się do redukcji owadów uznawanych przez człowieka za natrętne. Objęte ochroną – potrzebują również naszej ochrony. Postępująca redukcja starodrzewu w mieście anihiluje ich naturalne siedliska, a termomodernizacja budynków zamyka dostęp do przestrzeni alternatywnych – strychów i piwnic.

Na spacer zapraszamy do Domu Utopii 8 lipca o godz. 19:00. Nietoperzy będziemy poszukiwać za pomocą detektorów ultrasonicznych, zainicjujemy też akcję budowania i montażu budek dla nietoperzy.

Prowadzenie: dr Andrea Pereswiet-Soltan – realizuje warsztaty i seminaria w Wenecji, Padwie i Ferrarze, jest cenionym chiropterologiem w świecie naukowym. Przemierza trudno dostępne jaskinie i wysokie góry, obserwuje nietoperze i uczy na ich temat. W Krakowie ze studentami biologii prowadzi wieloletni monitoring nietoperzy w parkach miejskich.

Współpraca merytoryczna: dr Barbara Miękina

Spacer realizowany w partnerstwie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Spacery realizowane są w ramach serii “Warsztaty solidarności międzygatunkowej”.

Ten program badawczy został rozpisany na szereg spotkań, warsztatów, działań performatywnych i wystawienniczych, które zrealizujemy przy zaangażowaniu artystek i artystów, badaczek i badaczy, hobbystów – fascynatów i fascynatek nowohuckiej fauny i flory i nie tylko. 

kurator cyklu: Łukasz Trzciński

#newsletter
Bądź na bieżąco