SPA Marii Novej w Domu Utopii

22 października, w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival, rozpocznie się cykl performatywnych spotkań-spacerów z Marią Novą, artystką, dziełem i pierwszą oficjalną rezydentką Domu Utopii, w Nowej Hucie (która wymyśla się od nowa).

Nova to superkomputer, termin określający typ gwiazdy, człon nazwy wielu firm, salonów kosmetycznych, hoteli, urządzeń. Maria Nova to nowa, biocybernetyczna osobowość, artystka, które swoje życie uczyniła dziełem sztuki w wymiarze totalnym (stworzyła się od nowa, potwierdzając transformację oficjalnie w Urzędzie Stanu Cywilnego). To osoba na granicach płci, kultury i uwarunkowań społeczno-politycznych.

Pobyt Marii Novej w Domu Utopii rozpisany zostaje na dwie równoległe przestrzenie – sąsiadujące bliźniacze pokoje. W pokoju 104 performerka zamieszka jako rezydentka, zaś w mieszczącym się za ścianą pokoju 103 „zamieszka” ekspozycja NOVACEN 2.0, będąca swoistym odbiciem-awatarem prywatnego pokoju. W trakcie miesięcznego pobytu zarówno pokój prywatny, jak i ekspozycyjny ulegać będą stopniowym przekształceniom, zupełnie naturalnym dla kilkutygodniowego pobytu, a podział na osobiste – publiczne dalej zatracać swe granice.

21 października o godz. 18:00 zapraszamy do Domu Utopii na otwarcie wystawy „NOVACEN 2.0” w pokoju nr 103. Będzie ona dostępna do 14 listopada w cenie 10zł po uprzedniej rezerwacji pod adresem rezerwacje@domutopii.pl.

Po otwarciu wystawy, w ciągu kolejnych trzech tygodni, od 22 października do 11 listopada w Domu Utopii odbędzie się 11 performatywnych spotkań-spacerów, które uzupełnią ekspozycję. Każdy ze spacerów bowiem, zostanie zapisany w formie mapy aktywności biocyborga – Maria Nova (zarówno wirtualnej, jak i fizycznej), które złożą się na finalną tekę.

Do udziału w spacerach, zatytułowanych „SPA 11111: choreografia aleatoryczna”, obowiązują zapisy. Koszt biletu to 10zł. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: novatransakcja@gmail.com.

Terminy spacerów:

22 października, godz. 12:00 i 18:00, a następnie w każdy wtorek, środę i czwartek, czyli 26, 27 i 28 października oraz 2, 3, 4, 9, 10 i 11 listopada, o godz. 12:00. Start i finisz w pokoju nr 103 w Domu Utopii, Osiedle Szkolne 26A.

Uwaga! Są możliwe dodatkowe terminy lub godziny – można je ustalać bezpośrednio z artystką.

Spacerom towarzyszyć będą również inne działania artystyczne. Będziemy Was o nich na bieżąco informować.

Więcej informacji na temat spacerów: https://www.supernova-2.com/eco

NOVA YÕU | Maria Nova

Artystka interdyscyplinarna, performerka, narratorka, nomadka. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (kulturoznawstwo) oraz na Akademii Sztuk Pięknych (intermedia) w Krakowie. Była stypendystką na uniwersytetach sztuki w Berlinie i Belgradzie. Uczestniczyła w licznych wystawach, rezydencjach i festiwalach sztuki performance w Polsce, Austrii, Serbii, Niemczech, Słowacji, Węgrzech, Portugalii. Jest laureatką m.in. stypendium Kraju Związkowego Dolna Austria oraz Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa. Interesuje ją ślad jako forma i metafora w kontekście poszukiwania zbalansowanej (ekologicznej / ekopoetyckiej) formy życia oraz współistnienia na ziemi wraz z szeroko pojętymi innymi: gatunkami, (hiper-)obiektami (ecological art of living). Począwszy od zaproponowanej w 2020 koncepcji ekologicznej tożsamości zbiorowej, Nova (Yōu) eksploruje fenomeny (aktywnego) oczekiwania, chodzenia oraz spotkania — jako podstawowych, fundamentalnych aktywności ludzkich, których jakość ma dać początek bardziej spektakularnym ruchom czy akcjom zmierzającym do przywrócenia dobrobytu, zrównoważonego bycia, trwania i pozostawiania śladów na planecie.

NOVACEN 2.0

„Novacen 2.0” to u t o p i j n a opowieść o poszukiwaniu ekoposthumanistycznej tożsamości w zdominowanej przez system kapitalistyczny epoce, która znalazła teoretyczne ucieleśnienie w refleksji brytyjskiego futurysty i biologa Jamesa Lovelocka jako kolejna po antropocenie „era geologiczna”: novacen. Jakkolwiek fantazyjne stwierdzenie brytyjczyka zakłada współegzystencję z nowym, cybernetycznym bytem (sztuczną inteligencją), w obliczu życia na zdewastowanej i ogarniętej przez kryzys planecie, jest ono nieobojętnym punktem wyjścia do refleksji nad koniecznością przemyślenia czy przepisania siebie i własnego bycia-w-świecie na nowo. Poszukując odpowiedzi nie tylko na wyzwania stawiane przez płynną nowoczesność, ale również oscylując wobec zgoła fundamentalnych pytań o ludzką egzystencję, sztukę życia (art of living) czy tożsamość człowieka (który znalazł się u progu swojego gatunkowego status quo?), Maria Nova zaprasza do podstawowej formy aktywności ludzkiej — s p o t k a n i a, które wpisując w rodzaj autobiograficznej mitologii (tworzone przez artystkę tożsamości z pogranicza fikcji i rzeczywistości: NOVA 0.0.0.0., as if SUPERNOVA 2.0, NOVA YŌU), nazywa e k o p o d r ó ż ą 1:1. Poprzez szczególny, uważny sposób bycia razem doświadczyć mamy swoistego katharsis.

www.supernova-2.com

Praca powstała jako dyplom magisterski w Pracowni Sztuki Pojęciowej we współpracy i pod opieką prof. dr. hab. Artura Tajbera na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

algorytm / kody: Adam Skrobol, Kacper Sokołowski

kamera: Aleksander Hordziej, Rafał Pogoda

udźwiękowienia: Piotr Madej

modele i wydruki 3D: Karina Gorzkowska, Justyna Górowska

konsultacje: Artur Tajber, Mariusz Front, Mariusz Sołtysik, Bogdan Achimescu, Łukasz Trzciński

Wystawę NOVACEN 2.0 w Domu Utopii kuratoruje Dominik Stanisławski

organizacja / producja: Katarzyna Rodacka, Tomasz Talerzak i inni

performerzy, performerki | aktorzy, aktorki:

Konrad Gruca, Lena Witkowska, Łukasz Roth, Katarzyna Kucharska, Katarzyna Ślimak, Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Aleksander Hordziej, Natalia Jaguś, Jagoda Wójtowicz, Adam Zduńczyk, Maria Nova

#newsletter
Bądź na bieżąco