Od-Nowa Huta

photograph by Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma

Scenariusze miasta

Od-Nowa Huta aktualizuje spojrzenie na Nową Hutę, uwzględniając zarówno jej przeszłość jak i ewolucję, której doświadczyła dotąd oraz tę, która dopiero nadejdzie. Ujmuje Nową Hutę w kategorii lustra i doświadczenia nowoczesności, zarówno angażowanej na potrzeby reżimów autorytarnych, jak i wobec transformacji postindustrialnej, która w dużej mierze stała się doświadczeniem wspólnym dla wielu europejskich miast na przestrzeni ostatnich 30 lat. Od-Nowa Huta analizuje europejskie ścieżki, ukazując dzielnicę Krakowa na tle przedwojennego Rzymu czy postindustrialnego Bilbao. Śledzi scenariusze gentryfikacji, które nieodwołalnie naznaczyły centra wielu europejskich miast, nie oszczędzając również Krakowa. Jednocześnie antycypuje potencjalne ścieżki dalszej ewolucji dzielnicy w poszukiwaniu jej nowych funkcji gospodarczych, społecznych i artystycznych.

W przeciwieństwie do scenariuszy odgórnych, które zdeterminowały powstawanie dzielnicy, Od-Nowa Huta odwraca perspektywę, uwzględniając jako współcześnie nadrzędną i szczególnie dziś aktualną, perspektywę społeczną. Czego dziś doświadczają mieszkańcy Nowej Huty, jak widzą miejsce, w którym żyją i jakiej przyszłości od niego oczekują? 

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który poprowadzą eksperci z 6 krajów tworzących klaster EUNIC w Krakowie, dzieląc się doświadczeniami ze swoich ojczystych krajów i odniesieniami, które dostrzegają w Nowej Hucie.

Panel odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii. Projekt został zainicjowany i jest realizowany przez Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC, poprzedzi wystawa zorganizowana przez Institut français de Pologne à Cracovie i Istituto Italiano di Cultura Cracovia. Pandemiczne panoramy wyludnionych miejskich placów we włoskich miastach, skrywające swoje rzeczywiste życie za murami, zestawione zostaną z historycznymi fotografiami przedstawiającymi tłumy wypełniającymi ulice Nowej Huty w geście solidarności społecznej.

EUNIC (Narodowe Instytuty Kultury Unii Europejskiej), z siedzibą w Brukseli to sieć europejskich krajowych instytutów kultury i innych organizacji publicznych zaangażowanych w działalność kulturalną poza swoim krajem, której celem jest promowanie europejskiej kultury i języków. EUNIC zrzesza organizacje ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Łącząc zasoby i wiedzę swoich członków, prowadzi prace we wspólnych obszarach zainteresowań, wspierając definiowanie i wdrażanie europejskiej polityki kulturalnej na rzecz kultury w UE i poza nią. 

KALENDARZ WYDARZEŃ OD-NOWA HUTA

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

23.09.2021 

godz. 17:00-18:45

“Od Utopii do rzeczywistości”

rozmówcy: 

Géry Leloutre

Georgios Maïllis

Georgi Stanishev

Moderator – Piotr Lewicki

godz. 18:45-20:30

 “Modernizm w architekturze XX wieku”

Rozmówcy: 

Luca Palmarini 

Luigi Valerio 

moderator – Ugo Rufino

24.09.2021  

godz. 17:00-18.45

“Uwodzicielska czy przerażająca? Gentryfikacja i rewitalizacja współczesnych miast Polski, Niemiec i Austrii”

Rozmówcy: 

Robert Huber

Christian Hanus

Jacek Gądecki

Moderator – Michał Wiśniewski

godz. 18:45-20:30

“Efekt Bilbao – Nowa Huta”

Rozmówca: 

José Miguel Fernández Güell

Moderator – Diego Llorente Domínguez

Panele będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl

wydarzenia towarzyszące:

– wystawa “Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”  Dom  Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii (23.09 – 3.10.2021)

– “Koncert życzeń” monodram Yany Ross, Danuta Stenka (obsada) – Łaźnia Nowa Theater 25.09.2021 godz. 18.00 / 20.30

Organizatorzy Od-Nowa Huta: Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC

Współpraca: Teatr Łaźnia Nowa / Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Fot. Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma (Fotografia z wystawy “Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”)

#newsletter
Bądź na bieżąco