O projekcie

Budynek Nowe Skrzydło Rozpoczęcie robót kwiecień 2019 fot. Remedia

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Pełna nazwa projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”

Nazwa skrócona: „Dom Utopii”

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 150 134,42 zł

Planowany koszt realizacji zadania: 22 945 050,93 zł

Wkład własny finansowany przez Miasto Kraków.

Okres realizacji: 20.04.2016–31.07.2021

Mapa dotacji: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/747084/

Kierownikiem projektu jest Małgorzata Szydłowska, zastępca Dyrektora Teatru Łaźnia Nowa.

Inwestycja ukierunkowana jest na wzmocnienie i poprawę warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa. Głównym celem projektu jest rozbudowa i adaptacja niezabytkowej infrastruktury dawnego budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” i utworzenie w nim Centrum Edukacyjno-Artystycznego Dom Utopii. Oferta Domu Utopii, który będzie działał w Krakowie-Nowej Hucie, skupi się na sztuce współczesnej, rozumiejąc ją jako wehikuł relacji międzyludzkich.

Celem strategicznym projektu jest rozwój dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej w Krakowie oraz wykorzystanie potencjału miasta na rzecz edukacji kulturowej społeczeństwa, a zarazem zwiększenie jego uczestnictwa w kulturze.

Cele pośrednie projektu to: zwiększenie powszechnego uczestnictwa w kulturze, wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej Nowej Huty, Krakowa i Małopolski, rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu, wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców, rozwój Krakowa jako istotnego ośrodka sztuki społecznej bazującego na lokalnym potencjale.

Oczekiwane rezultaty: poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych.

W kolejnych fazach realizacji inwestycji przeprowadzane będą prace remontowe i budowlane, zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, niezbędne do uruchomienia działalności kulturalnej i edukacyjnej w nowo powstałej siedzibie. Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Teatr zyska blisko 2200 m2 powierzchni użytkowej, z której korzystać będzie szerokie grono odbiorców.

Budynek „Nowe Skrzydło” to część zabudowań Zespołu Szkół Elektrycznych, mieszczących się na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie–Nowej Hucie. Prace w budynku obejmą przebudowę, nadbudowę i docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudowę przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.

Dane techniczne pierwotnego budynku:

Charakterystyka obiektu: budynek 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna

Długość: 39,4 m

Szerokość: 15,9 m

Wysokość: 13,7 m

Powierzchnia zabudowy: 616,8 m2

Powierzchnia całkowita: 2147,6 m2

Kubatura: 9192,7 m3

Posadowienie: bezpośrednie

Kamienie milowe inwestycji:

1. Przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” na potrzeby Teatru wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku

2. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienie odpowiedniej platformy zewnętrznej umożliwiającej podjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia, które jest niezbędne, aby uruchomić ofertę kulturalno-edukacyjną Domu Utopii.

4. Wdrożenie rozwiązań energooszczędnych.

— Teatr Łaźnia Nowa informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci).

#newsletter
Bądź na bieżąco