Eurowarsztat_Nowa Huta – fotorelacja

Razem z Domem Utopii artystka Marta Romankiv rozwija swój projekt Eurowarsztat tworząc platformę do wypowiedzi migrantek i migrantów. Z myślą o upodmiotowieniu osób migranckich, pozostających w dojmującym wymiarze na społecznym marginesie, artystka zaprasza je do zabrania głosu i formułowania manifestów przyszłości.

Stwarzając warunki do zabrania głosu przez osoby, których zdanie zazwyczaj jest pomijane przez polityczki i polityków, chcemy zwrócić uwagę na zauważane przez nas nierówności, ale także wspólnie stworzyć obraz przyszłości, w której to migrantki i migranci również mają polityczny głos.

W oparciu o pisaną w poprzek odgórnej narracji społeczną historię Nowej Huty wspólnie wypracujemy postulaty dotyczące przyszłości Europy inkluzywnej i heterogenicznej.

Zapoczątkowane przez interdyscyplinarną artystkę, twórczynię sytuacji społecznych we współpracy z poznańskim Pawilon działanie łączy instytucje i środowiska sztuki i jest ciągle rozwijane. Wspólnie zapewniać będziemy pola wsparcia do nazywania i postulatywnego artykułowania nierówności i zjawisk wymagających zmiany, ale też podejmiemy wyzwanie urzeczywistnienia choć części scenariuszy w praktyce.

Pierwsze działania w ramach Eurowarsztatu Nowa Huta już za nami, zapraszamy do kolejnego spotkania z Martą Romankiv 14 stycznia, a tymczasem polecamy lekturę wywiadu z artystką, inicjatorką powołania pierwszego w Polsce Związku Zawodowego Pracownic i Pracowników Domowych: https://www.dwutygodnik.com/artykul/9898-kilka-godzin-swobody.html

Szczegółowe informacje o warsztatach 14 stycznia: https://domutopii.pl/event/eurowarsztat_nowa-huta-2/

Eurowarsztat w Domu Utopii jest częścią projektu “Sensorium poszerzone” finansowanego ze środków Funduszu Stabilizacyjnego dla Kultury i Edukacji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Goethe Institut.

#newsletter
Bądź na bieżąco