BAJKOWY KRAJ / КАЗКОВА КРАЇНА / FAIRYTALE LAND

Zapraszamy na spotkanie z Inesą Dolenyk, poetką, pisarką, autorką książek dla dzieci. Po tym jak uciekła przed bombardowaniem ze swojego rodzinnego miasta – Krzywego Rogu, Nowa Huta stała się dla niej nową przystanią. Razem ze swoim mężem – Wołodymirem Stetsiukiem, była rezydentką Domu Utopii, w którym pracowała nad książką dotyczącą świata dziecięcej fantazji opartej na mitologii. 

Podczas spotkania poznamy bohaterów i bohaterki ukraińskiej mitologii i bajek. Posłuchamy historii, o miłości, przyjaźni i nadziei, które dają siłę dzieciom i dorosłym pod każdą szerokością geograficzną. Zaprosimy również dzieci do wspólnej zabawy. W ogrodzie Teatru Łaźnia Nowa – w którym odbędzie się spotkanie – ukryjemy słoiczki z imionami i historiami bohaterów ukraińskiej mitologii i bajek. Dzieci będą musiały je odnaleźć. Później odbędzie się wspólne odczytanie informacji z karteczek.  

Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim i będzie tłumaczone na język polski. Na język polski zostaną również przetłumaczone karteczki umieszczone w słoiczkach. 

Zapraszamy 24 sierpnia na godz. 17.00 do ogrodu Teatru Łaźnia Nowa! 

Tego dnia, obywatele Ukrainy świętują Dzień Niepodległości swojego państwa. Z tej okazji, uczestnicy spotkania otrzymają od nas słoneczniki, które są symbolem Ukrainy. Słoneczniki przekazała Fundacja Aeris Futuro. Dla dzieci przygotowaliśmy ukraińskie cukierki. 

Zachęcamy mieszkańców Krakowa do przyniesienia słodyczy, które przekażemy do Centrum Wielokulturowego w Krakowie wspierającego osoby, które musiały opuścić swoje domy z powodu wojny. 

Wydarzenie odbywa się w ramach programu “Kraków wspólnie – Lato w mieście z Unicefem”.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

Obowiązują zapisy w niniejszym formularzu: https://forms.gle/SL9veU9ZBr1ivF6Z7

Do zobaczenia w ogrodzie! 

Inesa Dolenyk – poetka, pisarka, autorka książek dla dzieci. Autorka sześciu tomów poetyckich, wydała też tomik wierszy dla dzieci. Członkini Krajowego Związku Pisarzy Ukrainy. Laureatka i zwyciężczyni wielu konkursów literackich. 

Запрошуємо на зустріч з Інесою Доленник, поетесою, письменницею, авторкою книжок для дітей. Нова Гута стала для неї новою пристанню, після того, як довелося тікати від бомбардувань зі свого рідного міста — Кривого Рогу. Разом зі своїм чоловіком — Володимиром Стецюком, була резиденткою Дому Утопії, де працювала над рукописом, який стосується світу дитячої фантазії та оснований на міфології.

Під час зустрічі ми познайомимося з героями й героїнями української міфології та казок. Послухаємо історії, про кохання, дружбу й надію, які дають силу дітям і дорослим на всіх географічних широтах.Також запросимо дітей до спільної забави. У саду Театру Лазня Нова — в якому відбудеться зустріч — ми сховаємо баночки з іменами та історіями героїв української міфології й казок. А діти муситимуть їх відшукати. Після чого всі разом прочитаємо інформацію з карток.Зустріч відбудеться українською мовою і буде перекладатися польською. Також польською мовою будуть перекладені картки, поміщені в баночки.

Запрошуємо 24 серпня о 17.00 годині до саду Театру Лазня Нова!

В цей день, громадяни України святкують День Незалежності своєї держави. З цієї нагоди, учасники зустрічі отримають від нас соняшники, які є символом України. Для дітей ми приготували українські цукерки. Заохочуємо мешканців Кракова принести солодощі. Вони будуть передані до Багатокультурного Центру в Кракові, який підтримує осіб, що були змушені покинути свій дім з приводу війни.

Захід є частиною програми «Краків разом – Літо у місті з ЮНІСЕФ».

До побачення в саду!

Інеса Доленник — поетеса, письменниця, авторка книжок для дітей. Авторка шести поетичних томів, видала також збірку віршів для дітей. Членкиня Національної Спілки Письменників України. Лауреатка і переможниця багатьох літературних конкурсів.

Якщо ви бажаєте взяти участь у заході, заповніть форму:
https://forms.gle/SL9veU9ZBr1ivF6Z7

We invite you to a meeting with Inesa Dolenyk, poet, writer and author of books for children. After she fleed from the bombing of her hometown – Krzywy Róg, Nowa Huta became a new haven for her. Together with her husband – Volodymir Stetsiuk, she was a resident of the Utopia Home, where she has been working on a book about the world of childhood fantasy based on mythology.

During the meeting, we will meet the heroes and heroines of Ukrainian mythology and fairy tales. We will listen to stories about love, friendship and hope that help children and adults in every latitude.We will also invite children to play. In the garden of the Łaźnia Nowa Theater – where the meeting will take place – we will hide jars with names and stories of the heroes of Ukrainian mythology and fairy tales. The children will have to find them. Later, there will be a joint reading of the information from the cards.

The meeting will be held in Ukrainian and will be translated into Polish. The cards placed in jars will also be translated into Polish.

We invite you on August 24th at 5:00 PM to the garden of the Łaźnia Nowa Theater!

On this day, the citizens of Ukraine celebrate the Independence Day of their country. On this occasion, the participants of the meeting will receive sunflowers that are a symbol of Ukraine. The sunflowers will be provided by the Aeris Futuro Foundation. We have also prepared Ukrainian sweets for children.We encourage the residents of Cracow to bring sweets, which we will hand over to the Multicultural Center in Cracow, that supports people who were forced to leave their home because of the war.

The event is part of the “Kraków together – Summer in the City with Unicef” program.

Admission is free.

Reservations are required via this form:
https://forms.gle/SL9veU9ZBr1ivF6Z7

See you in the garden!

 Inesa Dolenyk – poet, writer, author of books for children. Author of six volumes of poetry, she has also published a book of poems for children. Member of the National Union of Writers of Ukraine. Laureate and winner of many literary competitions

#newsletter
Bądź na bieżąco