Spotkanie z Jackiem Głombem

Teatr poszedł w miasto i tam został

Jak się tworzy teatr zaangażowany społecznie? Jakie koszty musi ponieść twórca, który chce być blisko ludzi? Jakie to ma przełożenie na jego wybory artystyczne? Czy inny teatr jest dzisiaj w ogóle możliwy? 

Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Głombem, dyrektorem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, który od początku swojej działalności twórczej wychodzi z teatrem w przestrzeń miasta. 

Wyreżyserował ponad pięćdziesiąt spektakli. Wśród nich była in. „Pasja” wg Mieczysława Abramowicza, wystawiona w zabytkowym legnickim Kościele Mariackim (1995), a następnie grana w świątyniach na terenie całego kraju, „Zły” wg Leopolda Tyrmanda (1996), wystawiony w starej poniemieckiej fabryce amunicji, „Don Kichot Uleczony” Krzysztofa Kopki (1997), „Koriolan” wg. Williama Szekspira (1998) zrealizowany wspólnie z Krzysztofą Kopką na terenie byłych pruskich i radzieckich koszar wojskowych, „Ballada o Zakaczawiu”, grana w nieczynnym kinie „Kolejarz” (2000), „Hamlet, Książę Danii” (wspólnie z K. Kopką) wg W. Szekspira (2001) w zrujnowanej sali teatralnej, „Obywatel M – historyja” (2003) M. Kowalewskiego, inspirowana życiorysem byłego premiera Leszka Millera, „Biesy” (2017) wg Fiodora Dostojewskiego oraz „Rzeź” K. Kopki (2021).

Jego działalności artystycznej nie sposób oddzielić od aktywności społecznej. Spektakle reżyserowane przez Jacka Głomba pomagają kreować nową tożsamość Legnicy i Dolnego Śląska, w którym to, co dawne łączy się z tym, co nowe.

O doświadczeniach teatru zaangażowanego społecznie, opowie już w najbliższą niedzielę, tj. 24 października, w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii (os. Szkolne 26). 

Spotkanie odbędzie się w ramach Uniwersytetu Patrzenia Teatrem, poprowadzi je Jacek Wakar, krytyk teatralny, współprowadzący Nowy Tygodnik Kulturalny, autor książek „Przyczajony geniusz. Janusz Gajos. 21 opowieści” i „Zawód: aktor”. – Wśród licznych pytań, nie zabraknie również tych, które dotyczą najbardziej aktualnych wydarzeń w Polsce. Jestem bardzo ciekawy, czy i w jaki sposób znajdują one swoje miejsce w teatrze zaangażowanym społecznie – mówi Jacek Wakar.

Wejściówki na spotkanie dostępne są tutaj: https://bilety.laznianowa.pl/index.php/repertoire.html…

Fot. Miłosz Polach

#newsletter
Bądź na bieżąco